Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom PWSZ w Elblągu

Regulaminy pilotażowych praktyk zawodowych

Dodatkowe dokumenty i formularze dla instytucji przyjmujących studentów na pilotażowe praktyki zawodowe i opiekunów praktyk