Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom PWSZ w Elblągu uczestniczącym w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych zkołach Zawodowych”

 

  • Regulamin – treść
  • załącznik 1 – Wniosek o przyznanie stypendium – formularz
  • załącznik 2 – Wzór oświadczenia o pracy zarobkowej - formularz
  • załącznik 3 – Wniosek o refundację dodatkowych kosztów poniesionych podczas odbywania praktyki zawodowej - formularz
  • załącznik 4 – Wniosek o refundację kosztów dojazdów - formularz
  • załącznk 5 -  Wniosek o refundację kosztów powstających przy prowadzeniu aplikacyjnej pracy dyplomowej - formularz