Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - ADMINISTRACJA

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach I tury Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach I tury Projektu (rekrutacja uzupełniająca) - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu (rekrutacja uzupełniająca) - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach I tury II umowy Projektu - wykaz

 

Wyniki rekrutacji instytucji  na kierunku: -  BUDOWNICTWO

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach I tury Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach III umowy Projektu - wykaz

 

Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - EKONOMIA

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach I tury Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach I tury Projektu (rekrutacja uzupełniająca) - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu (rekrutacja uzupełniająca) - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach I tury II umowy Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach III umowy Projektu - wykaz

 

Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - FILOLOGIA

Lista zakwalifikowanych instytucji w dniu 25.10.2016 w ramach I tury Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w dniu 14.11.2016 w ramach I tury Projektu (rekrutacja uzupełniająca) - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w dniu 27.01.2017 w ramach I tury Projektu (rekrutacja uzupełniająca) - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu - lista

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu (rekrutacja uzupełniająca) - lista

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu (rekrutacja uzupełniająca z dnia 12.12.2017) - lista

Lista zakwalifikowanych instytucji do udziału w Projekcie w ramach III umowy  - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji do udziału w Projekcie w ramach III umowy (rekrutacja uzupełniająca z dnia 07.12.2018) - wykaz

Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - FILOLOGIA POLSKA

Lista zakwalifikowanych instytucji w dniu 25.10.2016 w ramach I tury Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w dniu 14.11.2016 w ramach I tury Projektu (rekrutacja uzupełniająca) - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w dniu 27.01.2017 w ramach I tury Projektu (rekrutacja uzupełniająca) - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu - lista

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu (rekrutacja uzupełniająca) - lista

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu (rekrutacja uzupełniająca z dnia 12.12.2017) - lista

Lista zakwalifikowanych instytucji do udziału w Projekcie w ramach III umowy  - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji do udziału w Projekcie w ramach III umowy (rekrutacja uzupełniająca z dnia 07.12.2018) - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji do udziału w Projekcie w ramach III umowy (rekrutacja uzupełniająca z dnia 09.01.2019) - wykaz

 

Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - INFORMATYKA

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach I tury Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II umowy Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach III umowy Projektu - wykaz

 

Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach I tury Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach III umowy Projektu - wykaz

 

Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - PEDAGOGIKA

Lista zakwalifikowanych instytucji w dniu 25.10.2016 w ramach I tury Projektu - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu - lista

Lista zakwalifikowanych instytucji do udziału w Projekcie w ramach III umowy  - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji do udziału w Projekcie w ramach III umowy (rekrutacja uzupełniająca z dnia 07.12.2018) - wykaz

 Lista zakwalifikowanych instytucji do udziału w Projekcie w ramach III umowy (rekrutacja uzupełniająca z dnia 09.01.2019) - wykaz

 

Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - PEDAGOGIKA SPECJALNA

Lista zakwalifikowanych instytucji w ramach II tury Projektu - lista

Lista zakwalifikowanych instytucji do udziału w Projekcie w ramach III umowy  - wykaz

Lista zakwalifikowanych instytucji do udziału w Projekcie w ramach III umowy (rekrutacja uzupełniająca z dnia 07.12.2018) - wykaz