Wizyta studyjna w firmie Metal Expert

Wizyta studyjna w firmie Metal Expert

W dniu 12 maja br. w ramach przedmiotu zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy grupa studentów studiów magisterskim menadżersko-prawnych - II rok MAB. SPOP2) odbyła wizytę studyjną w firmie Metal Expert Sp. z.o.o. Sp. j. Tematem spotkaniania była Piroliza w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Przebieg wizyty:

1. Szkolenie BHP. Zapoznanie się z obowiązującymi zasadami BHP na terenie zakładu. Poinformowanie uczestników o potencjalnych zagrożenia występujących w zakładach produkcyjnych.

2. Prezentacja firmy oraz instalacji do waloryzacji odpadów. Przedstawienie firmy Metal Expert odnośnie jej historii powstania, prowadzonej działalności produkcyjnej, stosowanych procesów technologicznych, produkowanych wyrobów.  Omówienie innowacyjnych instalacji do waloryzacji odpadów, jak piroliza gazowa, piroliza osadów ściekowych oraz mikro-biogazownia. Przedstawienie w jaki sposób powstaje energia elektryczna za pomocą technologii konwersji kalorycznych odpadów.

3. Wizyta na produkcji elementów turbin parowych, gazowych i wiatrowych. Podczas wizyty przedstawiono i omówiono następujące technologie wytwarzania: obróbka mechaniczna (toczenie, frezowanie, wiercenie), obróbka cieplna (odprężająca, po spawaniu), spawanie (metoda TIG, MIG/MAG, MMA, SAW), cięcie (piła taśmową, palnikiem acetylenowo-tlenowym, wodą, laserem). Omówiono zasadę działania turbin parowych na podstawie produkowanych jej głównych elementów jak: wirnik turbiny parowej, tarcze kierownicze, stojaki łożyskowe, zawory sterujące dopływem pary.

4. Wizyta na instalacji Pirolizy (instalacji do waloryzacji odpadów). Podczas wizyty na instalacji Pirolizy pokazano oraz omówiono jej główne elementy:  układ podawania wsadu, reaktor, układ filtracji, układ spalania gazu – agregat, układ awaryjnego spalania, układ odbioru karbonizatu. Do funkcjonowania instalacji wymagane są przyłącza: woda z sieci, azot, energia elektryczna. Podano główne parametry pracy reaktora pirolitycznego oraz jego wydajność.

5. Podsumowanie wizyty oraz otwarta dyskusja. Podczas otwartej dyskusji poruszono potencjalne możliwości zastosowania instalacji do waloryzacji odpadów. 

Spotkanie to uatrakcyjniło zajęcia i było ciekawym doświadczeniem dla studentów.


Data publikacji: 27 maja 2022

Przewiń do góry