Studenci na szkoleniu w Kinie Światowid

Studenci na szkoleniu w Kinie Światowid

W dniu 23 maja 2022 roku studenci kierunków pedagogicznych i nauczycielskich Instytutu Pedagogiczno-Językowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (tj. I rok POWzTP i PPiW, II i III rok PPiW oraz I rok filologii angielskiej – specjalność nauczycielska) uczestniczyli w zorganizowanym przez Kino „Światowid"  szkoleniu „Elementarz edukacji filmowej dla nauczycieli".

 

Tematem przewodnim spotkania był film dokumentalny i możliwości jego wykorzystania w pracy pedagogicznej. Studenci uczestniczyli w projekcji dwóch filmów dokumentalnych dla dzieci („Tańczę dla ciebie" oraz „Pinki") w reżyserii Ewy Martynkien. Po seansie miała miejsce rozmowa z Ewą Martynkien – scenarzystką, reżyserem i pisarką dla dzieci, połączona z wykładem Aleksandry Bielskiej pt. „Dokumentalne ABC". Kolejnym punktem szkolenia był wykład konwersatoryjny Ewy Martynkien pt. „Kino dokumentalne jako narzędzie do pracy z uczniami".

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się specyfiką warsztatu filmu dokumentalnego oraz dostrzeżenia w nim narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą.

Spotkanie zachęciło do przyjrzenia się dokumentowi filmowemu nie tylko jako gatunkowi inspirującemu do dyskusji, ale przede wszystkim formie propozycji, angażującej dzieci i młodzież do zrealizowania obrazów filmowych opowiadających o świecie z ich perspektywy, z wykorzystaniem dostępnych współczesnych narzędzi i technik (smartfon, laptop, itp.).

Dzięki temu zarówno lekcje, zajęcia, jak i wszelkie spotkania w szkolnym środowisku mogą nabrać nowego, inspirującego wymiaru i otworzyć nową perspektywę w relacjach między pedagogiem a uczniem.


Data publikacji: 27 maja 2022

Przewiń do góry