Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Startup House III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - rekrutacja

Startup House III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - rekrutacja

[AKTUALIZACJA: 21 stycznia 2019 r.]

UWAGA!!!! REKRUTACJA DO PROJEKTU "STARTUP HOUSE III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" zostaje przedłużona do 28.01.2019 r. do godz. 13.00

 

Aktualny regulamin rekrutacji do projektu [PDF]

Wszystkie niezbędne informacje oraz Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się pod linkiem: http://www.aip.pwsz.elblag.pl/rekrutacja-do-projektu-startup-house-iii-inkubacja-przedsiebiorstw-w-elblagu

----------------------------------------------------------------

"Startup House III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w projekcie „Startup House III – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”.

Celem projektu jest wykreowanie na terenie miasta Elbląg oraz województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju MŚP. 

 

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 7 do 21 stycznia 2019 r. do godz. 12.00. Lista rankingowa zostanie opublikowana 28 stycznia 2019 r.


   
Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do firm, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz firm funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji czyli z tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki. Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie:

-         dostęp do 15 wyposażonych pomieszczeń biurowych,

-         szkolenia specjalistyczne (m.in. budowania marki, komercjalizacji produktów i usług),

-         usługi ICT,

-         usługi specjalistyczne (związane z promocją),

-         usługi prawne,

-         usługi księgowe,

-         doradztwo (m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności, coaching),

-         mentoring,

-         wsparcie ze strony dedykowanego opiekuna firmy.

 

Dokumenty powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres Turn on Javascript! lub złożone osobiście w Biurze Projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (ul. Zacisze 12, pok. 1).

 


Projekt "Startup House III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 993 175,00 zł, dofinansowanie: 842 498,75 zł.


Data publikacji: 21 stycznia 2019

Przewiń do góry