Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Porozumienie o współpracy z GBA POLSKA Sp. z o.o.

Porozumienie o współpracy z GBA POLSKA Sp. z o.o.

W dniu 16 listopada 2023 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu a GBA POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia studentów Uczelni i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności, a także promowania działań Pracodawcy.

Współpraca będzie obejmowała m. in. organizowanie i przeprowadzanie praktyk dla studentów Uczelni, organizowanie miejsc pracy dla studentów i absolwentów Uczelni w Centrum Badań Kosmetyków oddział Elbląg, ul. Leona Wyczółkowskiego w Elblągu, prowadzenie prac laboratoryjnych studentów w tematach stanowiących zainteresowanie obu stron oraz specjalistycznych usług doradczych i wspomagających.

„GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP założona w 2002 roku, to dynamicznie rozwijająca się firma w zakresie analityki laboratoryjnej oraz usług dodatkowych dla sektora żywności, środowiska i kosmetyków.

Z początkiem 2021 r. firma stała się częścią GBA Group, europejskiej sieci laboratoriów badawczych.”


Data publikacji: 17 listopada 2023

Przewiń do góry