17 stycznia 2019 r. w Galerii Filar Sztuki przy Bibliotece PWSZ w Elblągu odbył się wernisaż wystawy malarstwa studenta Instytutu Ekonomicznego Oskara Sęka zatytułowany „Czarno na białym”. Natomiast w roku 2017 można było podziwiać wystawę malarstwa i rysunku pt. "Zamknięty rozdział".

 

Oskar Sęk - student Instytutu Ekonomicznego, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Myśli Społecznej i Politycznej „SENEKA”. Absolwent Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym. Część prac, spośród dziesiątek namalowanych w ramach zajęć, można było podziwiać w Galerii EL, zarówno na wernisażach poplenerowych jak i na końcoworocznych wystawach dzieł wszystkich uczniów. Otrzymał wyróżnienie za rzeźbę głowy w glinie na IX Ogólnopolskim Konkursie Ceramicznym „Ceramiony” w 2010 roku oraz wyróżnienie za pejzaż na V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kompozycje” w 2011 roku .