Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Komunikowanie się bez słów

Komunikowanie się bez słów

6 marca to szczególny dzień, to Europejski Dzień Logopedy. Od 2004 roku święto obchodzone jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Organizacja CPLOL, zrzeszająca logopedów i terapeutów mowy z całej Europy, podkreśla rolę i znaczenia zawodu logopedy. Zwraca uwagę na konieczność podejmowania przez niego interwencji zmierzających do wspierania rozwoju mowy, rozwijania zdolności komunikacyjnych pacjentów oraz propagowanie wiedzy na temat kształtowania się mowy. Poprzez tego typu działania zwiększa się świadomość społeczna o potrzebach osób doświadczających problemów w zakresie porozumiewania się, jak również o możliwościach pomocy.

Po raz kolejny w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu obchodziliśmy Europejski Dzień Logopedy. W bieżącym roku akademickim przebiegał on pt. „Komunikowanie się bez słów”. Tym razem naszym celem było ukazanie pracy logopedy z uczniami, którzy mają trudności w werbalnym komunikowaniu się.

Studentki III roku logopedii (z Koła Naukowego Młodych Logopedów) przygotowały dwie formy obchodów święta:

  1. Dnia 6 marca, równolegle w kilku placówkach kształcenia specjalnego odbyły się zajęcia przeprowadzone z dziećmi. Studentki przygotowały i przeprowadziły zajęcia pod kierunkiem logopedów w następujących miejscach:
  • w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu pod kierunkiem neurologopedy mgr Joanny Kowalskiej,
  • w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Elblągu pod kierunkiem neurologopedy mgr Renaty Szerchy,
  • w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutycznym przy PSONI w Elblągu pod kierunkiem neurologopedy mgr Agaty Orłowskiej,
  • w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu pod kierunkiem neurologopedy mgr Anny Kozakiewicz.

Celem zajęć było rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC).

  1. W dniach od 27 lutego do 07 marca 2023 przeprowadzono i nagrano wywiady z praktykami: neurologopedami – mgr Martą Lewoniewską, mgr Anitą Zielińską i mgr Agatą Orłowską. Wszystkie wymienione osoby od lat stosują w swojej pracy alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Celem wywiadów było poznanie opinii wyżej wymienionych specjalistów o sposobach pracy z dziećmi z wielorakimi niepełnosprawnościami, którym często towarzyszą trudności w  werbalnym porozumiewaniu się, a także o rodzajach i efektach preferowanych metod.   

Studentki z Koła Naukowego Młodych Logopedów, korzystając z doświadczeń specjalistów (neurologopedów), poszerzyły wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z uczniami, którzy mają trudności w werbalnym komunikowaniu się.

 

Serdecznie dziękujemy dzieciom za udział w zajęciach, a logopedom za wsparcie w organizacji Europejskiego Dnia Logopedy.


Data publikacji: 08 marca 2023

Przewiń do góry