Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Klasa Akademicka ANS w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu

Umowa o współpracy z Zespolem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu

9 marca 2023 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu a Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, mającą na celu objęcie patronatem przez Uczelnię uczniów klasy „Technik -ekonomista”.

Nawiązana współpraca będzie obejmowała m.in. przedsięwzięcia w zakresie:

- wsparcia w doskonaleniu szkolnego programu nauczania w zakresie zajęć ekonomicznych,  

- prowadzenia wybranych, uzgodnionych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich Uczelni dla uczniów Szkoły,  

- udziału uczniów w wykładach otwartych, seminariach, konferencjach, kołach naukowych   organizowanych przez Uczelnię, 

- możliwości korzystania przez Szkołę z pracowni, laboratoriów, księgozbioru oraz

elektronicznych materiałów dydaktycznych na odrębnie uzgodnionych zasadach, 

- możliwości uczestniczenia w pracach badawczych realizowanych przez studenckie koła naukowe.

 


Data publikacji: 09 marca 2023

Przewiń do góry