Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Klasa Akademicka ANS w ZSTI w Elblągu

Klasa Akademicka ANS w ZSTI w Elblągu

26 października podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu a Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu, na mocy której nasza Uczelnia objęła patronatem uczniów klas: „Technik informatyk" oraz „Technik logistyk".

 Zakres współpracy jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

  • wsparcie w doskonaleniu szkolnego programu nauczania w zakresie zajęć specjalistycznych,
  • prowadzenie wybranych, uzgodnionych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich Uczelni dla uczniów Szkoły,
  • udział uczniów w wykładach otwartych, seminariach, konferencjach, kołach naukowych organizowanych przez Uczelnię,
  • możliwość korzystania przez Szkołę z pracowni, laboratoriów, księgozbioru oraz elektronicznych materiałów dydaktycznych na odrębnie uzgodnionych zasadach,
  • uczestniczenie w pracach badawczych realizowanych przez studenckie koła naukowe,
  • zindywidualizowane merytoryczne wsparcie dotyczące uczniów uzdolnionych zgodnie z obowiązującymi w Uczelni regulaminami,
  • udzielanie wsparcia przy opracowywaniu i realizacji programów i projektów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 Bardzo cieszymy się z możliwości objęcia patronatem uczniów klas: „Technik informatyk" oraz „Technik logistyk" w ZSTI w Elblągu i liczymy na owocną współpracę.


Data publikacji: 26 października 2023

Przewiń do góry