Regulamin ogólny praktyk zawodowych dla kierunków i specjalności prowadzonych w IPJ

Załącznik 1 - Karta praktyki zawodowej, skierowanie - plik

Załącznik 2 - Raport z realizacji efektów uczenia się na praktyce zawodowej - plik

Załącznik 3.1 - Dziennik praktyki zawodowej część 1 - plik

Załącznik 3.2 - Dziennik praktyki zawodowej część 2 - plik

Załącznik 4 - Sprawozdanie z praktyki zawodowej - plik

Załącznik 5 - Protokół zaliczenia praktyki zawodowej - plik

Załącznik 6.1 - Formularz ocen za PZ-Z - plik

Załącznik 6.2 - Formularz ocen za PZ-U - plik

Załącznik 7 - Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych - plik

 

Regulaminy szczegółowe:

PEDAGOGIKA (studia licencjackie):

  • Praktyka specjalności: logopedia - plik
  • Praktyka specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - plik

 PEDAGOGIKA (studia magisterskie):

  • Praktyka specjalności: wczesna edukacja - plik

 FILOLOGIA:

  • Filologia angielska - nauczycielska - plik

 FILOLOGIA POLSKA

  • Dziennikarstwo i nowe media - plik