Regulamin ogólny praktyk zawodowych dla kierunków i specjalności prowadzonych w IPJ

Regulaminy szczegółowe:

PEDAGOGIKA (studia licencjackie):

  • Praktyka specjalności: logopedia - plik
  • Praktyka specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - plik

 

PEDAGOGIKA (studia magisterskie):

  • Praktyka specjalności: wczesna edukacja - plik

 

FILOLOGIA:

  • Filologia angielska - nauczycielska - plik

 

 FILOLOGIA POLSKA

  • Dziennikarstwo i nowe media - plik