Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Psychologia - jednolite studia magisterskie

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2023/2024

Psychologia - plan studiów [PDF]

Karty przedmiotów - sylabusy

Uchwała Senatu ANS w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach (psychologia)

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2022/2023- plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/2022- plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2020/2021- plan studiów

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020- plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach

 


 

Studia I stopnia : 

Filologia angielska 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2023/2024

Filologia angielska - nauczycielska - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

Uchwała Senatu ANS w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach (filologia angielska od r. a. 2023/2024)

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2022/2023

Filologia angielska - nauczycielska - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

 

Filologia

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/2022

Filologia angielska - nauczycielska - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

 

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach (filologia, filologia polska, pedagogika I st.)

 

SPRAWOZDANIE Z OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - kierunek studiów filologia, o profilu praktycznym w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu (rok akademicki 2020/2021) - plik

 

Filologia polska

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2023/2024

Dziennikarstwo i nowe media - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/2022

Dziennikarstwo i nowe media - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

 

SPRAWOZDANIE Z OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - kierunek studiów filologia polska, o profilu praktycznym w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu (rok akademicki 2020/2021) - plik

 

Pedagogika

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2023/2024

Pedagogika I st. (POWzTP, POWzRN) - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2022/2023

Pedagogika I st. (POWzWWRD, RN) - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/2022

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

 

SPRAWOZDANIE Z OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - kierunek studiów pedagogika I i II st., o profilu praktycznym w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu (rok akademicki 2020/2021) - plik

 

  

 

 

Przewiń do góry