Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Psychologia - jednolite studia magisterskie

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2023/2024

Psychologia - plan studiów [PDF]

Karty przedmiotów - sylabusy

 

Studia I stopnia : 

Filologia angielska 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2023/2024

Filologia angielska - nauczycielska - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2022/2023

Filologia angielska - nauczycielska - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

 

Filologia

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/2022

Filologia angielska - nauczycielska - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2020/2021

Filologia angielska - języki obce w biznesie/ Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim (pliki w zakładkach) - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach (filologia, filologia polska, pedagogika I st.)

 

Regulaminy (kierunek filologia):

Regulamin zaliczenia i egzaminu z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego - plik

Regulamin zaliczenia i egzaminu z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego - plik

 

SPRAWOZDANIE Z OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - kierunek studiów filologia, o profilu praktycznym w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu (rok akademicki 2020/2021) - plik

 

Filologia polska

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/2022

Dziennikarstwo i nowe media - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2020/2021

Dziennikarstwo i nowe media - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

 

SPRAWOZDANIE Z OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - kierunek studiów filologia polska, o profilu praktycznym w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu (rok akademicki 2020/2021) - plik

 

Pedagogika - studia I st.

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2022/2023

Pedagogika I st. (POWzWWRD, RN) - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/2022

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

 

SPRAWOZDANIE Z OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - kierunek studiów pedagogika I i II st., o profilu praktycznym w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu (rok akademicki 2020/2021) - plik

 

Logopedia I st.

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2020/2021

Logopedia - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach

 


 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2022/2023- plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/2022- plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2020/2021- plan studiów

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020- plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach

 


 

Pedagogika - studia II stopnia

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/2022

Wczesna edukacja - plan studiów

Karty przedmiotów - sylabusy

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach

 



 

 

 

Przewiń do góry