Logopedia I st.

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2020/2021

Logopedia

 

Logopedia II st.

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2020/2021

Logopedia-neurologopedia

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach (logopedia I i II st.) 

 

Filologia 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2021/2022

Filologia angielska - nauczycielska 

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020; 2020/2021

Filologia angielska - nauczycielska/ Filologia angielska - języki obce w biznesie/ Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim (pliki w zakładkach)

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018-2019

Filologia angielska - nauczycielska

Filologia angielska - języki obce w biznesie

Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017-2018

Filologia angielska - nauczycielska

Filologia angielska - języki obce w biznesie

Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim

 

Karty przedmiotów (sylabusy):

dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020

dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018 (filologia angielska - języki obce w biznesie, filologia angielska - nauczycielska)

dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018 (lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim)

 

Regulaminy (kierunek filologia):

Regulamin zaliczenia i egzaminu z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego - plik

Regulamin zaliczenia i egzaminu z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego - plik

 

 

Filologia polska

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020

Filologia polska - dziennikarstwo i nowe media

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018-2019

Filologia polska - dziennikarstwo i nowe media

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017-2018

Filologia polska - dziennikarstwo i nowe media

 

Pedagogika specjalna

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018-2019

Logopedia z terapią pedagogiczną

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017-2018

Logopedia z terapią pedagogiczną

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach (pedagogika specjalna)

 

Pedagogika

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Logopedia

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018-2019

Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną

Wczesna edukacja z językiem angielskim

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017-2018

Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną

Wczesna edukacja z językiem angielskim

 

Karty przedmiotów (sylabusy) dla kierunku pedagogika I st. :

dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020 (POWzTP, LOG) - plik

dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018 (WEzTP, WEzJA) - plik

 

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2020/2021

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach

 

Karty przedmiotów (sylabusy) dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020

 

 

Pedagogika - studia II stopnia

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2019/2020

Wczesna edukacja

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pedagogika medialna

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2018-2019

Wczesna edukacja

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów 2017-2018

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach (PE - studia magisterskie)

 

Karty przedmiotów (sylabusy) dla kierunku pedagogika II st. :

dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020 - plik

 

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu - Dopuszczalny deficyt punktów ECTS po kolejnych semestrach (filologia, filologia polska, pedagogika I st.)

  

 

 

Przewiń do góry