REGULAMIN DYPLOMOWANIA W INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM - treść regulaminu

DRUKI DLA STUDENTÓW:

 • Karta tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 1 do Regulaminu dyplomowania)  - druk
 • Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (załącznik nr 2 do Regulaminu dyplomowania) - druk - drukowane dwustronnie 
 • Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (załącznik nr 3 do Regulaminu dyplomowania) - druk
 • Strona tytułowa pracy dyplomowej (załącznik nr 4 do Regulaminu dyplomowania) - druk
 • Wytyczne do pisania pracy dyplomowej (załącznik nr 5 do Regulaminu dyplomowania)- druk
 • Karta konsultacji dyplomanta (załącznik nr 6 do Regulaminu dyplomowania) - druk
 • Podanie o wydanie dyplomu i suplementu w j. obcym - druk
 • Oświadczenie - antyplagiat

 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY ORAZ ELEKTRONICZNEJ ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH - treść

Zarządzenie Rektora w sprawie Regulaminu antyplagiatowego oraz elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych - treść

 

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD SPORZĄDZANIA DYPLOMU I SUPLEMETU - treść

 • katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu - druk
 • formularz osiągnięć studenta (student składa w dziekanacie) - druk

 

Zestawy pytań na egzamin dyplomowy oraz zasady losowania pytań:

 • Zestaw pytań dla kierunku inżynieria środowiska - pytania - dot. studentów rekrutowanych w roku 2016 i latach późniejszych
 • Zestaw pytań dla kierunku mechanika i budowa maszyn - pytania - dot. studentów rekrutowanych w roku 2016 i latach późniejszych
 • Zestaw pytań dla kierunku budownictwo - pytania - dot. studentów rekrutowanych w roku 2016 i w latach późniejszych

 

Zasady i organizacja egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa - zarządzenie Rektora oraz druki

 

Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej – wyciąg z Regulaminu dyplomowania § 7 oraz 9 :

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów
 • złożenie w Dziekanacie IP niżej wymienionych dokumentów w terminach określonych w § 8, ust. 1, 2::
 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego z pozytywną opinią opiekuna pracy- drukowane dwustronnie
 • dwa egzemplarze pracy dyplomowej wydrukowane dwustronnie i zbindowane (grzbiet sprężynowy) 
 • STUDENT DRUKUJE PRACĘ POBRANĄ ZE STRONY apd.ans-elblag.pl ZAWIERAJĄCĄ NUMERY KONTROLNE STRON (znajdujące się w lewym dolnym rogu) !!!!
 • oświadczenie (dotyczące praw autorskich)
 • Karta konsultacji dyplomanta
 • wprowadzenie pracy dyplomowej wraz załącznikami wg scenariusza do Systemu Archiwum Prac Dyplomowej na stronie www.apd.ans-elblag.pl wg instrukcji

Na wniosek studenta, (druk powyżej) może zostać wydany dyplom w języku obcym po uiszczeniu dodatkowej opłaty 40 zł.,  zgodnie § 36 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 27-09-2018 (Dz.U. 2018, poz. 1861).