Regulamin praktyki zawodowej na kierunku studiów: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • Regulamin Praktyki Zawodowej (PZ) – treść
 • załącznik 1 – Karta praktyki zawodowej (w tym skierowanie na praktykę) – formularz
 • załącznik 2 – Program i harmonogram praktyki zawodowej - formularz
 • załącznik 3 – Dziennik praktyki zawodowej - pierwsza strona – formularz
 • załącznik 4 – Sprawozdanie z praktyki zawodowej -  formularz
 • załącznik 5 – Protokół zaliczenia praktyki zawodowej – formularz
 • załącznik 6 – Oświadczenie instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową – formularz
 • podanie o zaliczenie praktyki uzupełniającej - druk

 

Regulamin praktyki zawodowej nr I na kierunku studiów: BUDOWNICTWO

 • Regulamin Praktyki Zawodowej (PZ) – treść
 • załącznik 1 – Karta praktyki zawodowej (w tym skierowanie na praktykę) – formularz
 • załącznik 2 - Dziennik praktyki zawodowej I – pierwsza strona  - formularz
 • załącznik 2 - Dziennik praktyki zawodowej I – bieżące strony  - formularz  (dziennik ma być wypełniany odręcznie).
 • załącznik 3 - Sprawozdanie z praktyki zawodowej I - formularz
 • załącznik 4 - Oświadczenie instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową – formularz

 

Regulamin praktyki zawodowej nr II na kierunku studiów: BUDOWNICTWO

 • Regulamin Praktyki Zawodowej (PZ) – treść
 • załącznik 1 – Karta praktyki zawodowej (w tym skierowanie na praktykę) – formularz
 • załącznik 2 – Program i harmonogram praktyki zawodowej - formularz
 • załącznik 3 – Dziennik praktyki zawodowej  – formularz
 • załącznik 4 – Sprawozdanie z praktyki zawodowej -  formularz
 • załącznik 5 – Protokół zaliczenia praktyki zawodowej – formularz
 • załącznik 6 – Oświadczenie instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową – formularz
 • podanie o zaliczenie praktyki uzupełniającej - druk

 

Regulamin praktyki zawodowej nr II na kierunku studiów: KOSMETOLOGIA

 • Regulamin Praktyki Zawodowej (PZ) – treść
 • załącznik 1 – Karta praktyki zawodowej (w tym skierowanie na praktykę) – formularz
 • załącznik 2 – Dziennik praktyki zawodowej  – formularz
 • załącznik 3 – Sprawozdanie z praktyki zawodowej -  formularz
 • załącznik 4 – Protokół zaliczenia praktyki zawodowej – formularz
 • załącznik 5 – Oświadczenie instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową – formularz