ANS w Elblągu partnerem InnHUB

ANS w Elblągu partnerem InnHUB

5 września 2022 r. w Gdańsku Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu podpisał porozumienie o współpracy na rzecz wspierania pomorskich innowacji poprzez program Erasmus+.
 
Istotą Porozumienia jest współpraca Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez InnHUB (Centrum Innowacji Programu Erasmus+) z pomorskimi instytucjami, w szczególności uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi, której przedmiotem jest promowanie i upowszechnianie na terytorium Pomorza międzynarodowych innowacyjnych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem środków finansowych z Programu Erasmus+.
 
Porozumienie z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskim Korpusem Solidarności podpisało 12 uczelni wyższych: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Akademia Pomorska w Słupsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku.
 
Ze środków programu Erasmus+ mogą korzystać nie tylko szkoły, uczelnie, ośrodki kształcenia zawodowego, ale także firmy  instytucje oświatowe, jak przedszkola czy szkoły, fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, a także instytucje samorządowe. Wspaniałe możliwości daje również Europejski Korpus Solidarności, „młodszy brat Programu Erasmus+”, finansujący wolontariat międzynarodowy i lokalne projekty solidarnościowe.  – mówi dr Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Priorytetem działalności Erasmus+ INNHub w Gdańsku jest promocja programu Erasmus+, w szczególności zmierzająca do uzyskania w kolejnych konkursach większej liczby dobrej jakości projektów o dofinansowanie z wysokim stopniem rozwiązań innowacyjnych.

Data publikacji: 05 września 2022

Przewiń do góry