Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
20. Inauguracja Roku Akademickiego

PWSZ w Elblągu zainaugurowała 20. Rok Akademicki

28 września 2017 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się wyjątkowa, bo 20. Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych, przedstawiciele instytucji pożytku publicznego, biznesu i administracji, władze współpracujących Uczelni oraz studenci rozpoczynający studia w PWSZ w Elblągu.

Po przywitaniu wszystkich gości odbyła się projekcja spotu podsumowującego dotychczasowe sukcesy i  działalność Uczelni. Następnie Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk wygłosił tradycyjne przemówienie. Kolejno głos zabrali zacni Goście.

Po przemówieniach nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych. Aktu wręczenia odznaczeń dokonał Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski – Sławomir Sadowski. Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymała dr Irena Naguszewska, Brązowym Medalem odznaczony został dr Łukasz Żołędziewski. Nagrodzeni przez Jego Magnificencje zostali też zasłużeni pracownicy: dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw., dr inż. Stanisław Kwitnewski oraz mgr Dorota Pawłowska.

Następnie odbyło się wręczenie nagrody dla najlepszego absolwenta kierunku Budownictwo. Nagroda ufundowana przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa trafiła do Pani Alicji Gardockiej.

Najważniejszym punktem Inauguracji była immatrykulacja, podczas której studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie i zostali pasowani na studentów. Oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewnił Akademicki Chór PWSZ w Elblągu pod dyrekcją dr Anny Grodziewicz-Cernuto, który odśpiewał tradycyjne pieśni towarzyszące Inauguracji:  Hymn Polski, Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia.


Data publikacji: 04 października 2017

Przewiń do góry