Od czasownika przygotowywać poprawną formą 1 osoby l. poj. jest przygotowuję. Wyraz przygotowywuję jest formą niepoprawną.