Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Podpisanie porozumienia i wykład otwarty "Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu..."

Podpisanie porozumienia i wykład otwarty "Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu..."

23 marca 2023 roku Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni podpisał porozumienie o współpracy z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej nadinsp. w st. spocz.  Adamem Rapackim. 

Celem Porozumienia jest wsparcie oraz rozwój wzajemnej współpracy przez wspólne inicjatywy głównie w zakresie dydaktyki, m.in. obejmowanie przez Stowarzyszenie patronatem honorowym wybranych konferencji i sesji popularno-naukowych, działalności  publicystycznej i wydawniczej, konkursów i turniejów z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego; przeprowadzanie wykładów otwartych przez członków Stowarzyszenia; wspieranie Uczelni w obszarze dotyczącym sprawowania przez nią patronatu nad klasami akademickimi; a także promowanie  wspólnych działań podejmowanych przez Uczelnię i Stowarzyszenie.

Po akcie podpisania porozumienia nadinsp. w st. spocz.  Adam Rapacki wygłosił wykład otwarty na temat „Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu, źródła zagrożeń i możliwości przeciwdziałania”. Wykład kierowany był do licznie przybyłych studentów Instytutu Ekonomicznego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz uczniów klas akademickich z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu. Wśród słuchaczy byli również przedstawiciele elbląskiej Komendy Policji.

nadinsp. w st. spocz.  Adam Rapacki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższą Szkołę Oficerską Policji w Szczytnie. Odbył kursy i szkolenia specjalistyczne w USA. Zajmował się problematyką przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i narkotykowej, m.in. w latach 1996–1997 był dyrektorem Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, a w latach 1997–1999 organizatorem i pierwszym dyrektorem Biura do spraw Narkotyków Komendy Głównej Policji, na bazie którego utworzono Centralne Biuro Śledcze Policji. Pełnił funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, był radcą ambasady w Wilnie i oficerem łącznikowym policji na Litwie, Łotwie i Estonii. Pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego policji, stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialnego za nadzór nad Policją, Strażą Graniczną i BOR. Jest autorem artykułów poświęconych problematyce przestępczości, a także współtwórcą rozwiązań systemowych w policji. Obecnie prowadzi Kancelarię Bezpieczeństwa zajmującą się między innymi bezpieczeństwem teleinformatycznym, wdrażaniem procedur bezpieczeństwa i wywiadem gospodarczym.


Data publikacji: 24 marca 2023

Przewiń do góry