Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Współpraca studentów z Muzeum

Współpraca studentów z Muzeum

Jednym z kluczowych i podstawowych zadań Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu jest zachowanie oraz udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego.    

Głównym celem nawiązanej współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Muzeum Archeologiczno-Historycznym jest wspomaganie realizacji powyższego zadania na wielu płaszczyznach: badań naukowych, rozwijania form prezentacji obiektów muzealnych, poszukiwania nowych artefaktów, opracowywania nowatorskich metod identyfikacji i inwentaryzacji zabytków.  W ramach umowy zawartej pomiędzy Uczelnią a Muzeum wykonano digitalizację wybranych artefaktów oraz zaprojektowano nowe techniki cyfrowej dokumentacji obiektów będących w dyspozycji Muzeum, które następnie z powodzeniem zaimplementowano. Wyselekcjonowana przez pracowników Muzeum Archeologiczno-Historycznego kolekcja artefaktów została poddana skanowaniu fotogrametrycznemu przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Proces ten realizowany był na stanowisku skanowania fotogrametrycznego mieszczącym się w Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Sztucznej Inteligencji (sala 102/103) w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Skanowanie 3D było nadzorowane przez pracownika Uczelni dr  inż.  Henryka Olszewskiego. Wyniki skanowania - przestrzenne chmury punktów zostały poddane obróbce geometrycznej. W rezultacie otrzymano trójwymiarowe siatki trójkątów powierzchni skanowanych przedmiotów, na które następnie nałożono pozyskane podczas skanowania ich tekstury. Wygenerowane modele 3D zdyskretyzowanych  i zdigilizowanych  obiektów zostały przekazane do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu w postaci cyfrowej – pliki w formatach *.STL i *.PDF. Przygotowane pliki stereolitograficzne można wczytać do dowolnej drukarki 3D drukując w ten sposób repliki skanowanych obiektów. Pracownicy Muzeum mają możliwość wizualizacji modeli 3D obiektów na popularnych przeglądarkach Adobe Reader nie wymagających użycia sprzętu komputerowego wysokiej wydajności – pliki. *.PDF. Łącznie, od początku współpracy, zdigitalizowano i przekazano Muzeum kilkanaście obiektów.

 

Patryk Redziński, Maciej Sieradzki 


Data publikacji: 18 marca 2019

Przewiń do góry