Erasmus+ na Maderze

Na początku marca br. prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu podpisał umowę bilateralną w ramach europejskiego Programu  ERASMUS+ z uniwersytetem z Funchal na portugalskiej Maderze - ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas.

Z nowej współpracy będą mogli skorzystać studenci oraz kadra dydaktyczna z kierunku studiów Ekonomia z obu Uczelni.

ISAL, jako instytucja Studiów Wyższych, zainicjowała działalność w Autonomicznym Regionie Madery - Perle Atlantyku - w 1984 r. Obecnie 30 lat swojego istnienia. Uczelnia prowadzi studia I stopnia na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie, Turystyka oraz studia podyplomowe i kursy specjalizacyjne, tj. Zarządzanie kadrami administracyjnymi, Turystyka ekologiczna, Zarządzanie komercyjne.

Elbląska PWSZ może poszczycić się realną współpracą z partnerami międzynarodowymi. Władze cenią sobie współpracę międzynarodową, dlatego w podejmowanych działaniach kładą szczególny nacisk na podtrzymywanie istniejących kontaktów zagranicznych i pozyskiwanie nowych relacji z partnerami zagranicznymi - mówi mgr Iwona Dwojacka, Koordynator Porgramu ERASMUS+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, a jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus + powstał dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni. Elbląska PWSZ do programu przystąpiła w 2005 roku, uzyskując Europejską Kartę Erasmusa, która uprawnia ją do realizowania wyjazdów w ramach programu. Co roku ponad 40 studentów odbywa zagraniczne studia lub praktyki. Z programu Erasmus+ korzystają również nauczyciele i pracownicy administracji poprzez udział w wyjazdach szkoleniowych i naukowych na terenie całej Europy. Jako partner europejski Programu, Uczelnia corocznie gości studentów i nauczycieli z  uczelni partnerskich. W obecnym roku akademickim w ramach Programu ERASMUS+ z bogatej oferty kształcenia skorzystało łącznie 21 zagranicznych studentów z: Firat University (Turcja), Recep Tayyip Erdogan University (Turcja), University of South Bohemia (Czechy), University of Castilla-La Mancha (Hiszpania), Universidad de Oviedo (Hiszpania), z Uczelni z Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja).

PWSZ w Elblągu posiada łącznie 30 umów partnerskich w ramach Programu Erasmus+. Dzięki programowi studenci i pracownicy mogą wyjeżdżać do Czech, Turcji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Macedonii Północnej , Chorwacji, Włoch, Portugalii, , Grecji, Francji, Bułgarii, na Słowację, Węgry, Litwę i Łotwę.

Erasmus+ jest wspaniałą przygodą, pozwalającą m.in. zdobyć wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty oraz otworzyć umysł, posiąść bądź poprawić umiejętności językowe, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz przede wszystkim, przeżyć niesamowitą przygodę życia.

 


Data publikacji: 15 marca 2019

Przewiń do góry