Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze KU AZS ANS w Elblągu

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze KU AZS ANS w Elblągu

W dniu 11 kwietnia 2024 roku odbyło się XIV Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu Uczelnianego AZS Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. W zebraniu wzięło udział 15 delegatów, zgłoszonych przez Sekcje Klubu oraz zaproszeni goście – Rektor ANS w Elblągu, dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni oraz Prorektor ds. Kształcenia dr inż. Jerzy Buriak, prof. Uczelni.

Na wstępie, Prezes Klubu kol. Henryka Szumna w imieniu ustępującego Zarządu Klubu i wszystkich jego Członków podziękowała Panu Rektorowi dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni oraz Panu Prorektorowi ds. Kształcenia dr inż. Jerzy Buriak, prof. Uczelni, wręczając okolicznościowe tabliczki z podziękowaniem za współpracę i zaangażowanie w rozwój Klubu Uczelnianego AZS Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Podziękowała za wsparcie, liczne rady, wskazówki wytyczające kierunki pracy Klubu, a także za podejmowane wysiłki mające na celu budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej służącej zdrowiu społeczności akademickiej ANS w Elblągu.
Podziękowanie zostało wręczone również naszej koleżance klubowej kol. Marii Wojciechowskiej, sekretarz ustępujących władz Klubu, za 7 letnią współpracę i pracę na rzecz Klubu Uczelnianego AZS. Podziękowanie wręczył Wiceprezes ustępującego Zarządu, kol. Adam Jażdżyński.

W dalszej części zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Klubu w kadencji 2022 – 2024. Po udzieleniu absolutorium ustępującym Władzom Klubu, przeprowadzono wybory do nowych władz Klubu, na kadencję 2024 – 2026.

W wyniku przeprowadzonych głosowań, delegaci wybrali prezesa oraz zarząd na nową kadencję Klubu Uczelnianego AZS ANS w Elblągu.

 

Zarządu Klubu Uczelnianego AZS ANS w Elblągu, w nowej kadencji 20224– 2026 będzie działał w składzie:   

Prezes - Henryka Szumna

Wiceprezes - Adam Jażdżyński

Sekretarz - Marta Olszewska

 

Na Walnym Zebraniu wybrano także delegatki na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku, które będą reprezentowały nasz Klub. Są to:

1/ kol. Karolina Tomaszewska        

2/ kol. Maja Cichocka     

 

W Gdańsku naszą Uczelnię będzie również reprezentowała Prezes KU AZS ANS w Elblągu, kol. Henryka Szumna, która jest Członkiem Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 roku, w gmachu budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej, przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku.

 

KU AZS ANS w Elblągu

 


Data publikacji: 19 kwietnia 2024

Przewiń do góry