Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Uroczyste dyplomatorium w Instytucie Ekonomicznym

Uroczyste dyplomatorium w Instytucie Ekonomicznym

W Instytucie Ekonomicznym Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyło się uroczyste dyplomatorium.

Zastępca Dyrektora IE ds. naukowych i organizacyjnych dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni rozpoczął uroczystość oraz przywitał zebranych absolwentów, nauczycieli akademickich oraz gości.

Następnie głos zabrał Prorektor ds. Kształcenia ANS w Elblągu dr inż. Jerzy Buriak, prof. uczelni, który pogratulował zarówno absolwentom, jak i ich rodzicom.

- Dyplomatorium to przede wszystkim okazja żeby gratulować absolwentom uzyskanych tytułów zawodowych oraz gratulować rodzicom wspaniałych dzieci, które ukończyły studia - mówił Prorektor ds. Kształcenia ANS w Elblągu dr inż. Jerzy Buriak, prof. uczelni.

Dyrektor IE ANS w Elblągu mgr inż. Krzysztof Starańczak w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie dobrych relacji oraz przyjaznej atmosfery w trakcie studiów w ANS w Elblągu.

- Tutaj każdy student to Jan, Karolina, Beata a nie kolejny numer z albumu. Bardzo się staramy, aby w naszej Uczelni wszyscy czuli szacunek - podkreślił Dyrektor IE ANS w Elblągu mgr inż. Krzysztof Starańczak.

Głos zabrała również Zastępca Dyrektora IE ds. kształcenia dr Katarzyna Olszewska, która pogratulowała wszystkim zebranym oraz zachęciła absolwentów do dalszego kształcenia.

Kolejnym punktem wydarzenia były wystąpienia studentów, reprezentujących wszystkie kierunki studiów dostępne w Instytucie Ekonomicznym ANS w Elblągu, w tym: Ekonomię, Administrację oraz Studia Menadżersko-prawne.

Następnie w imieniu nauczycieli akademickich Instytutu Ekonomicznego ANS w Elblągu głos zabrała dr Olga Filaszkiewicz, która w swoim wystąpieniu podsumowała lata kształcenia obecnych absolwentów oraz podkreśliła jak dumna jest z osiągnięć swoich studentów.

Na zebranych czekała jeszcze niespodzianka. Mogliśmy obejrzeć film obrazujący wydarzenia z całego toku kształcenia tegorocznych absolwentów w Instytucie Ekonomicznym.

 

Następnie przyszedł czas abyśmy poznali laureatów najlepszych prac dyplomowych. Nagrodzeni zostali:

  • Angelika Czajkowska - absolwentka kierunku Administracja,
  • Nikola Sztygowska - absolwentka kierunku Ekonomia,
  • Magdalena Rycko - absolwentka kierunku Studia Menadżersko-prawne.

Wyróżnione zostały trzy prace dyplomowe obronione przez absolwentów Administracji oraz Studiów Menadżersko-prawnych. Wyróżnieni zostali:

  • Marcelina Podsiadło - absolwentka kierunku Studia Menadżersko-prawne,
  • Paulina Falkowska - absolwentka kierunku Administracja,
  • Sebastian Zieńkowski- absolwent kierunku Administracja.

Jednak nie był to koniec wyróżnień:

 

Kluczowym element dyplomatorium było uroczyste wręczenie dyplomów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim absolwentom!

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z wydarzenia.


Data publikacji: 05 lipca 2023

Przewiń do góry