Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Uczniowie oraz studenci poznali konteksty przemocy w rodzinie

Uczniowie oraz studenci poznali konteksty przemocy w rodzinie

6 grudnia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyło się seminarium pt. "Konteksty przemocy w rodzinie". W wydarzeniu zorganizowanym w ramach Kampanii Biała Wstążka przez Instytut Pedagogiczno-Językowy ANS w Elblągu udział wzięli uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu oraz studenci.

W pierwszym z wykładów Natalia Zielińska z Rady Studentów ANS w Elblągu przedstawiła założenia Kampanii Biała Wstążka. Zebrani goście dowiedzieli się, że jest to największa na świecie, prowadzona w ponad 60 krajach świata, międzynarodowa kampania społeczna mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Ponadto poznali powody, które doprowadziły do jej zainicjowania.

Następnie Dyrektor Elbląskiego Centrum Usług Społecznych w Elblągu mgr Beata Kulesza opowiedziała o przemocy w rodzinie oraz związanych z nią działaniach ECUS. Pani Dyrektor podkreśliła, że każdy kto jest świadkiem przemocy nie może pozostawać obojętny i powinien reagować.

W kolejnej prelekcji zatytułowanej "Przemoc w rodzinie – interwencja i działania profilaktyczne Policji", sierż. szt. dr Magdalena Pinkowicka przedstawiła prawną definicję przemocy oraz jej rodzaje. Ponadto zebrani goście mogli dowiedzieć się na czym polega procedura "niebieskiej karty", a także jakie możliwości ma policja w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.

Seminarium zakończyło wystąpienie Edwarda Tomczyka, który opowiedział o Funduszu Sprawiedliwości i jego działaniach na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.

Jednak dla młodzieży z IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu zostały przygotowany dodatkowe atrakcje. Mogli oni wziąć udział w zajęciach z języka angielskiego zorganizowanych przez Instytut Pedagogiczno-Językowy ANS w Elblągu.

W pierwszym z organizowanych warsztatów mgr Piotr Kacała uświadomił uczniom, że to co widzą, nie zawsze jest tym, co słyszą. Dowiedzieli się jak interesujący może być język angielski i jakie pomyłki zdarza się nam popełniać.. Ciekawostką było to, że nieprawidłowa wymowa słów w języku angielskim może zmienić z pozoru niewinny wyraz w wulgaryzm.

Na koniec mgr Sylwia Góralewicz zaprosiła uczniów do porozmawiania o pieniądzach. W trakcie warsztatów prowadzonych w języku angielskim poznali oni m.in. przysłowia oraz słownictwo dotyczące pieniędzy, które wykorzystujemy w codziennym życiu.


Data publikacji: 08 grudnia 2022

Przewiń do góry