Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Teacher&Translator Training Conference

Teacher&Translator Training Conference

W dniu 02.12.2022r. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym odbyła się konferencja naukowa Teacher&Translator Training dotycząca metodyki nauczania języka angielskiego. Do udziału w wydarzeniu organizowanym wspólnie przez Uniwersytet Gdański i Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu, zaproszono nauczycieli elbląskich szkół oraz wykładowców i studentów kierunku filologia angielska ANS w Elblągu.

Warsztaty i prezentacje przedstawione w trakcie konferencji dotyczyły zarówno praktycznego wymiaru kształcenia w odniesieniu do nauczania języka angielskiego, jak i podstaw teoretycznych, które służą tworzeniu materiałów dydaktycznych. Istotnym zagadnieniem poruszanym w wystąpieniach prelegentów było wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego.

Konferencja obejmowała następujące warsztaty i wystąpienia plenarne:

  • A modern approach to teaching and teacher training, mgr Magdalena Szyk-Wojtkiewicz, ANS w Elblągu;
  • Trick Or Treat - Bribery Or Self-Actualization? One-Trick Ponies Or Freethinkers?, mgr Jakub Zaleski, II Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdańsku;
  • What’s new in teacher training?, mgr Hanna Kryszewska, UG;
  • How to teach literature through English… How to teach English through literature…, mgr Hanna Kryszewska, UG;
  • Programmed didactics: from formal typologies of structuring content to a practical strategy of Flipped Classroom, dr Beata Karpińska Musiał, UG;
  • Teaching Intercultural Communicative Competence Online: Research Recommendations for Task Design, dr Jana Zerzova, Masaryk University, Czechy.

W wydarzeniu uczestniczyło około 70 osób.


Data publikacji: 09 grudnia 2022

Przewiń do góry