Sukces studentki ANS w Elblągu

Sukces studentki ANS w Elblągu

Studentka Instytutu Ekonomicznego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu - Monika Hasić została laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2021/2022. Stypendia zostały przyznane za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Nagrodzeni otrzymali po 17 tysięcy złotych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało listę osób, które uzyskały stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia w nauce, sztuce lub sporcie. Do merytorycznego rozpatrzenia wniosków został powołany zespół doradczy liczący 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

Spośród 910 wniosków z całej Polski, Minister Edukacji i Nauki wyłonił 432 stypendystów, wśród których znalazła się studentka studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Studia Menadżersko-Prawne w Instytucie Ekonomicznym ANS w Elblągu – Monika Hasić.

- Czuję się wielce zaszczycona w związku z przyznaną mi nagrodą w postaci stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. W moim przypadku stypendium zostało przyznane za osiągnięcia naukowe. Nagroda obejmowała wszystkie osiągniecia naukowe uzyskane od momentu rozpoczęcia przeze mnie studiów licencjackich w 2016 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu - mówiła Monika Hasić - studentka IE ANS w Elblągu.

Monika Hasić jest autorką wielu artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych monografiach naukowych, w tym w wydawnictwie naszej Akademii. Brała udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych, wygłaszając liczne referaty.

- Stypendium Ministra Edukacji i Nauki planuję przeznaczyć na finansowanie badań naukowych, które zostaną przedstawione w kolejnych artykułach naukowych. Ta nagroda to wielki zaszczyt, który sprawił, iż czuję się wielce zmotywowana do dalszego rozwoju w obszarze nauki - podkreśliła Monika Hasić - studentka IE ANS w Elblągu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Data publikacji: 15 lipca 2022

Przewiń do góry