Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 "Startup House IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

 

Celem projektu jest wykreowanie na terenie miasta Elbląg oraz województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju MŚP. 

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie do 16 grudnia 2022 r. godz. 13.00.  

 

Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie:

  • dostęp do wyposażonych pomieszczeń biurowych, strefy coworkingu oraz przestrzeni magazynowej,
  • szkolenia specjalistyczne,
  • usługi ICT,
  • usługi specjalistyczne (związane z promocją),
  • usługi prawne,
  • usługi księgowe,
  • doradztwo (m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności, coaching, RODO),
  • mentoring,
  • wsparcie ze strony dedykowanego opiekuna firmy
  • usługi kancelaryjne.

                       

 

Dokumenty powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres Turn on Javascript! lub złożone osobiście w Biurze Projektu Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (ul. Zacisze 12, pok. 1).

Dokumenty do pobrania:

 

Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do firm, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz firm funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji czyli z tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki.


Projekt "Startup House IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

 

Całkowita wartość projektu: 4 966 197,00 zł, dofinansowanie: 4 221  267,45  zł.

 

 

Przewiń do góry