Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Seminarium "Okrągły stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"

Seminarium "Okrągły stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"

30 maja 2023r. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu odbył się „Okrągły stół wokół zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. Partnerami tego przedsięwzięcia byli - posłanka Monika Falej z Nowej Lewicy i pani Iwona Pietraszkiewicz z Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk, lekarze, pielęgniarki, samorządowcy, psycholodzy, pedagodzy oraz młodzież z różnych organizacji i studenci. Na wstępie zebrani wysłuchali wystąpienia dr I. Sorokosz, prof. uczelni zatytułowanego „Samotni, zagubieni, depresyjni” oraz dr J. Nowak pod tytułem „Uczeń z depresją-rzeczywistość szkolna w doświadczeniach rodziców uczniów”.

W dyskusji głos zabrali przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Młodzieży, Fundacji GrowSpace i Federacji Młodych Socjaldemokratów. O aktualnych problemach dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży mówili m.in. prof. dr hab. Marzenna Zaorska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr Anna Ananicz specjalista psychiatrii, dr Marcin Nowicki Przewodniczący Delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej w Elblągu, Monika Kurpanik Dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych UM Elbląg, Dorota Dziedziula – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Tomasz Kozieja - z Pracowni Psychologii Holistycznej.

Poruszana tematyka jednoznacznie wskazuje na wieloaspektowość zaburzeń w obszarze zdrowia psychicznego dzieci młodzieży oraz potrzebę podjęcia szerszych działań pomocowych. Podczas debaty podjęto próbę wypracowania wniosków, które pozwolą ukierunkować dalsze działania, zminimalizować skutki oraz przeciwdziałać negatywnym zjawiskom wynikającym z omawianych zaburzeń. Najważniejsze wnioski dotyczyły edukacji, wsparcia dla osób cierpiących oraz ich rodziców, profilaktyki i terapii. Wszyscy uczestnicy „Okrągłego stołu” byli zgodni, że jednorazowe spotkanie jest dalece niewystarczające wobec istniejących i narastających problemów w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dlatego podjęto decyzję o cykliczności tego przedsięwzięcia.

Jako podsumowanie warto przytoczyć trafne stwierdzenie pana Kamila, studenta naszej Uczelni, że „ludzie często okazują zrozumienie, ale nie rozumieją”. Debata miała na celu nie tylko wysłuchanie osób mówiących o problemach, ale usłyszenie tego, co w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży należy zmienić, a co trzeba wprowadzić lub poprawić.


Data publikacji: 01 czerwca 2023

Przewiń do góry