Rusza rozbudowa budynku przy Al. Grunwaldzkiej

Rusza rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy Al. Grunwaldzkiej

14 października 2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym Elzambud w sprawie zamówienia publicznego na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137.


Podczas spotkania z mediami Rektor PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni przybliżył główne założenia inwestycji oraz zaprezentował wizualizacje planowanych specjalistycznych laboratoriów i pracowni.

- Uzyskamy nową przestrzeń dydaktyczną i trochę zmienimy image naszego budynku, który już mocno odstaje od współczesnych stylów architektonicznych - mówił dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni.


W ramach rozbudowy powstaną między innymi: laboratorium modelowania 3D wraz z pracownią skanowania obiektów rzeczywistych; laboratorium budowy, programowania i badania dronów; pracownia robotyki i mechatroniki; pracownia Internetu Rzeczy; pracownia programowania urządzeń mobilnych; pracownia eksperymentów z materiałami. Ponadto powstanie specjalistyczna pracownia studenckich aktywności społecznych, w której studenci będą zdobywali i pogłębiali wysoko cenione przez pracodawców tzw. kompetencje miękkie.

 

 

 

 


Celem głównym projektu jest: dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i wyższego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie zainteresowania tymi formami kształcenia, a tym samym utrzymania liczby absolwentów PWSZ w Elblągu. Zgodnie z planem, prace remontowe rozpoczną się już w listopadzie br. i potrwają do października 2022 roku.

- W najbliższych dniach powstanie harmonogram prac, który będzie uzależniony od bardzo szczegółowej, technicznej analizy dokumentacji, możliwości udostępniania placu budowy przez zamawiającego i potencjału niektórych firm współpracujących z nami – poinformował Piotr Boryszewski, prezes zarządu Elzambud.


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych.
Rozbudowa będzie kosztowała około 16,6 mln zł, a całkowita wartość projektu wynosi 19 164 713 zł.


Nowe laboratoria i pracownie będą oddane do użytku we wrześniu 2023 r. i znacząco wpłyną na unowocześnienie bazy dydaktycznej uczelni. Umożliwi to także uruchomienie nowych zakresów kształcenia np. modelowania 3D, a w przyszłości także nowych kierunków studiów. Nowa baza będzie także udostępniana młodzieży z regionu elbląskiego.

 

 

 


Data publikacji: 15 października 2021

Przewiń do góry