Rusza budowa Centrum Kompetencji Społecznych

Rusza budowa Centrum Kompetencji Społecznych

30 czerwca 2021 r. w Auli PWSZ w Elblągu odbyła się konferencja prasowa poświęcona tematowi budowy „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu” przy Al. Grunwaldzkiej 137.

 

W konferencji udział wzięli: Rektor PWSZ w Elblągu – dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni; Prorektor ds. Kształcenia – dr  inż. Jerzy Buriak, prof. uczelni; Prorektor ds. Organizacyjnych – dr Irena Sorokosz, prof. uczelni oraz Kanclerz mgr inż. Bohdan Niemirycz.

 

Celem głównym projektu jest: dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i wyższego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie zainteresowania tymi formami kształcenia, a tym samym utrzymania liczby absolwentów PWSZ w Elblągu.

- To, co Uczelnia buduje w Elblągu, jest dla Elbląga – podkreślił Rektor PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni. – W ramach naszej misji chcemy promować kształcenie, nowe technologie oraz zaszczepiać wśród młodzieży zainteresowanie kierunkami technicznymi.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 – „Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 – „Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych”.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 19 164 713 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 16 196 651 zł. Ponadto Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wyraził zgodę na dofinansowanie wkładu własnego Uczelni w kwocie do 1 877 006 zł.

W ramach Projektu będzie nadbudowana część budynku Uczelni przy Al. Grunwaldzkiej 137 (ok. 1200 m2 powierzchni użytkowej). W nowych przestrzeniach powstaną specjalistyczne laboratoria i pracownie, w tym: laboratorium modelowania 3D wraz z  pracownią skanowania obiektów rzeczywistych; laboratorium budowy, programowania i badania dronów; pracownia robotyki i mechatroniki; pracownia Internetu Rzeczy; pracownia programowania urządzeń mobilnych; pracownia eksperymentów z materiałami. Ponadto powstanie specjalistyczna pracownia studenckich aktywności społecznych, w której studenci będą zdobywali i pogłębiali wysoko cenione przez pracodawców tzw. kompetencje miękkie.

Ponadto w obiekcie Uczelni przy ul. Zacisze 12, część pomieszczeń zostanie zaadaptowana na potrzeby laboratorium prototypowania (ok. 222 m2 powierzchni użytkowej).

Nowe laboratoria i pracownie będą oddane do użytku we wrześniu 2023 r. i znacząco wpłyną na unowocześnienie bazy dydaktycznej uczelni. Umożliwi to także uruchomienie nowych zakresów kształcenia np. modelowania 3D, a w przyszłości także nowych kierunków studiów.  Nowa baza będzie także udostępniana młodzieży z regionu elbląskiego.


Data publikacji: 30 czerwca 2021

Przewiń do góry