Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
O konstytucji wiedzą najwięcej

Nagrodzono laureatów konkursu pt. "Polskie konstytucje - od Konstytucji 3 maja 1791 r. do Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.".

18 listopada 2021 r. auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu pt. "Polskie konstytucje - od Konstytucji 3 maja 1791 r. do Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.". Wydarzenie skierowane było do uczniów szkół średnich z regionu elbląskiego.

 

Konkurs został zorganizowany przez Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Elblągu. Nawiązuje on do obchodzonej w całym kraju 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat kształtowania się ustroju państwa polskiego oraz praw i wolności obywatelskich na przestrzeni dziejów, których odzwierciedlenie znaleźć możemy w treści norm prawnych zawartych w uchwalanych kolejno konstytucjach i ich nowelizacjach.

- W konkursie udział wzięło łącznie kilkudziesięciu uczniów. Jest to bardzo budujące, że nasza inicjatywa cieszyła się w tak dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży – mówi zastępca dyrektora IE ds. naukowych i organizacyjnych dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni.

 

Laureatami konkursu zostali:

1.Jakub Skibiński - III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu

2. Jarosław Dembski - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu

3. Aleksander Szulc - II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

Zwycięzcom serdeczne gratulacje i nagrody wręczyli patroni konkursu: Rektor PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni oraz  Wiceprezydent Miasta Elbląg Michał Missan.

Nagroda główna w postaci tabletu została ufundowana przez Fundację Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego ze środków funduszu nieograniczonego pochodzących z wpływów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

- Zaproponowany przez nas konkurs dotyka bardzo ważnych i aktualnych tematów.  Mamy nadzieję kontynuować go w kolejnych latach – dodaje dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni.

 

Po części oficjalnej uczestnicy wydarzenia udali się do Galerii Filar Sztuki Biblioteki PWSZ w Elblągu, gdzie miejsce miało otwarcie wystawy „Dla Niepodległej”. Jest to ekspozycja prac studentów PWSZ w Elblągu przygotowanych w celu uczczenia niedawno obchodzonego Narodowego Święta Niepodległości.

 


Data publikacji: 18 listopada 2021

Przewiń do góry