Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nowa publikacja Wydawnictwa ANS w Elblągu

Nowa publikacja Wydawnictwa ANS w Elblągu

 

Zintegrowane instrumenty zarządzania w samorządzie terytorialnym

Marcin Bukowski, Henryk Gawroński

 

Celem niniejszej monografii jest identyfikacja i analiza instrumentów umożliwiających integrację instytucjonalną i przedmiotową realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Zrównoważony rozwój gospodarczy, decentralizacja w sposobie zarządzania państwem, przenoszenie na poziom samorządów kolejnych odpowiedzialności oraz uszczuplenie w stosunku do zadań środków finansowych powoduje, że samorządy coraz częściej podejmują wspólne z innymi podmiotami przedsięwzięcia, których celem jest uzupełnienie luki w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców oraz rozwiązywania różnorakich problemów społecznych we wspólnotach terytorialnych. Wspólne działania instytucji publicznych i prywatnych mają łagodzić skutki istnienia granic administracyjnych oraz integrować prorozwojowe działania społeczeństwa obywatelskiego.

 


Data publikacji: 14 listopada 2022

Przewiń do góry