Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2018

Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2018

Zapraszamy Absolwentów Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową!

Konkurs został zorganizowany we współpracy z Polską Sekcją IEEE, która jest Organizatorem Głównym oraz Patronem Konkursu.

Miło nam poinformować, że Fundatorem nagród jest firma Intel, a jej przedstawiciel jest członkiem Komisji Konkursowej.

 

Firma Intel ufundowała dwie nagrody równorzędne za pierwsze i drugie miejsce:

  • urządzenie Intel® Movidius™ Neural Compute Stick - rewolucyjne, efektywne i łatwe w użyciu rozwiązanie służące do rozwoju rozwiązań opartych o sieci neuronowe (https://developer.movidius.com)

 

Ponadto firma Intel zapewnia wybranym uczestnikom Konkursu tzw. „szybką ścieżkę” aplikowania do programu 3-miesięcznych staży letnich bądź na ofertę pracy (opcja jest ważna przez 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu i zależna od aktualnych ofert staży i pracy). W przypadku stażu wymagane jest posiadanie statusu studenta.

 

W Konkursie mogą wziąć udział Absolwenci I stopnia studiów technicznych na kierunku Informatyka, którzy obronili prace dyplomowe w terminie od dnia 01.01.2017 do dnia 15.02.2018 r.

Zgodnie z regulaminem, w Konkursie mogą wziąć prace dyplomowe ocenione przez recenzentów na ocenę bardzo dobrą.

Prace dyplomowe należy zgłaszać do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 12:00, wysyłając jej wersję elektroniczną wraz z innymi niezbędnymi dokumentami na adres email: Turn on Javascript!

 

Lista wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się w Regulaminie, a wersje elektroniczne niektórych z nich zostały załączone poniżej.

Zapraszamy naszych Absolwentów do udziału w tym prestiżowym Konkursie!


Wyniki konkursu poznamy już w marcu!

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konkursu Panią dr Katarzyną Wasielewską, email: Turn on Javascript!

 

 

 

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

 


Data publikacji: 19 lutego 2018

Przewiń do góry