Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy”

19 października w Instytucie Ekonomicznym ANS w Elblągu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy”. Tematem tegorocznej konferencji był samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Licznie zebranych prelegentów, studentów, uczniów oraz gości przywitali: Rektor ANS w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni oraz Zastępca Dyrektora IE ANS w Elblągu ds. naukowych i organizacyjnych dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni.

Nastepnie głos zabrał dr Gustaw Marek Brzezin - Senator-elekt, były Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który pochwalił inicjatywę organizowania konferencji dotyczących samorządu terytorialnego.

Dziękuję, że Akademia Nauk Stosowanych podjęła tą tematykę, ponieważ one jest ciągle aktualna i po tylu latach funkcjonowania samorządów sama istota oceny tej problematyki jest naprawdę pełna - podkreślił dr Gustaw Marek Brzezin.

Ponadto do tematyki tegorocznej konferencji odniósł się Dyrektor IE ANS w Elblągu mgr inż. Krzysztof Starańczak, podkreślając że wielu studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu znajduje zatrudnienie w służbach mundurowych oraz strukturach samorządowych.

Nasza Uczelnia w Instytucie Ekonomicznym prowadzi kierunek Administracja, w ramach którego funkcjonuje specjalność Administracja Bezpieczeństwa Publicznego. Ta specjalność od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Kiedy patrzymy na losy naszych absolwentów okazuje się, że duża ich część znajduje zatrudnienie w służbach - w policji, żandarmerii, straży granicznej, ale również w samorządzie - mówił Dyrektor IE ANS w Elblągu mgr inż. Krzysztof Starańczak.

Konferencja została podzielona na sześć sesji, w trakcie których mogliśmy wysłuchać następujących prelekcji:

 • nadinsp. Policji  w st. spocz Adam Rapacki, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Społeczeństwo obywatelskie w systemie bezpieczeństwa demokratycznego państwa prawa - część I,
 • generalny inspektor Leszek Szreder, były Komendant Główny Policji, Społeczeństwo obywatelskie w systemie bezpieczeństwa demokratycznego państwa prawa - część II,
 • prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, były Rektor Wyższej Szkoły Poilicji w Szczytnie, były zastępca Komendanta Głównego Policji, Szkolnictwo policyjne wobec nowych wyzwań w kontekście zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa,
 • dr Rafał Batkowski, b. Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu i Poznaniu, Policja przyszłości w demokratycznym państwie,
 • nadisnp. Tomasz Klimek-Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Krajowa mapa bezpieczeństwa na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego,
 • dr Rafał Batkowski, b. Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu i Poznaniu, Lokalny wymiar bezpieczeństwa,
 • dr hab. Roman Stawicki, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Bezpieczeństwo człowieka w niepewnym świecie,
 • dr hab.Zbigniew Kudrzycki, Urząd Gminy w Rozogach, Elekcja władzy wykonawczej w samorządzie terytorialnym w aspekcie bezpieczeństwa jego sprawności instytucjonalnej,
 • mgr inż. Jacek Gross, Starosta Nowodworski Przewodniczący Zarządu Powiatu, Ochrona przeciwpowodziowa powiatu nowodworskiego a bezpieczeństwo mieszkańców,
 • dr Martyna Bluhm, dr hab. Janusz Gierszewski, prof. UP, dr Józef Pruchniak, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, SafeTy jako źródło wiedzy o lokalnych zagrożeniach,
 • dr Ewa Pachura, ANS w Elblągu, Współdziałanie Policji i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na przykładzie Sopotu,
 • dr Igor Ksenicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Perspektywy udziału polskich jednostek samorządu terytorialnego w powojennej odbudowie Ukrainy,
 • dr Paulina Glejt-Uziębło, Wiktoria Różycka, Uniwersytet Gdański,Budżet obywatelski jako forma wspierania bezpieczeństwa ekologicznego – kilka uwag na temat włocławskich rozwiązań normatywnych,
 • dr Paweł Kardasz, ANS w Elblągu, Informatyzacja samorządu terytorialnego na przykładzie doręczeń elektronicznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym - analiza problematyki,
 • mgr Violetta Radecka-Sinicka, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonej do sądu administracyjnego uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego, jako przejaw bezpieczeństwa obywateli ,
 • mgr Michał Kołbuc, Uniwersytet Szczeciński, Straż gminna (miejska) w systemie bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym – zadania i funkcje,
 • Aleksandra Szałaj, ANS w Elblągu, Analiza głównych kategorii przestępczości w powiecie braniewskim,
 • dr Dariusz P. Kała, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Efektywność wykorzystania środków finansowych przez gminy w powiecie elbląskim na ochotnicze straże pożarne w 2021 r. w świetle artykułu 44 ustawy o finansach publicznych,
 • dr Henryk Gawroński, prof. uczelni, ANS w Elblągu,  Gmina w systemie bezpieczeństwa mieszkaniowego w Polsce ,
 • dr inż.Tadeusz J. Chruściel, Społeczna Akademia Nauk, filia w Szczecinku, Bezpieczeństwo energetyczne jednostek samorządu terytorialnego,
 • dr Oleksandra Oliynychuk, ANS w Elblągu,  Bezpieczeństwo ekonomiczne w czasie wojny w Ukrainie: od wymiaru lokalnego do globalnego,
 • Oleksandra Matsiiovska, Daryna Mosiienko, ANS w Elblągu Działalność samorządów terytorialnych w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej,
 • Małgorzata J. Jarzębska, Adrianna Szewc, ANS w Elblągu,  Kształtowanie przestrzeni spółdzielni mieszkaniowej „Sielanka” determinantą bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej,
 • dr inż. Marcin Bukowski, ANS w Elblągu, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu przestępczości w Polsce,
 • dr hab. inż. Tadeusz Liziński, prof. uczelni, ANS w Elblągu, Rola samorządów w ograniczaniu ryzyka klimatycznego w rolnictwie,
 • dr Krzysztof Grablewski, ANS w Elblągu, Bezpieczeństwo społeczne i socjalne na przykładzie działań Elbląskiego Centrum Usług Społecznych,
 • dr Ewa Wilk, WGS84 Polska Sp. z o.o., Wykorzystanie uczenia maszynowego w identyfikacji dachów azbestowo - cementowych jako wyzwanie dla samorządu terytorialnego,
 • dr Irena Sorokosz, prof. uczelni, ANS w Elblągu, Bezpieczeństwo zdrowia psychicznego jednostki w zadaniach samorządu terytorialnego,
 • mgr Joanna Radzioch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rola centrum zarządzania kryzysowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Przykład Poznania,
 • Kristina Chalkina, Viktoriia Kuptsova, ANS w Elblągu Personalne bezpieczeństwo informacyjne generacji Z i rola samorządu terytorialnego,
 • Tomasz Aszyk, ANS w Elblągu, Zagrożenie cyberprzestępczością małoletnich w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

Patronem Honorowym III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy" był Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkim prelegentom oraz gościom serdecznie dziękujemy!


Data publikacji: 20 października 2023

Przewiń do góry