Drzemiące dusze artystyczne w PWSZ Elbląg

Drzemiące dusze artystyczne w PWSZ Elbląg

Na naszej uczelni oprócz działania wielu wspaniałych rozwijających nas intelektualnie i fizycznie organizacji, są także niezwykłe indywidualności. Są to indywidualności nie tylko na skalę regionu, ale również Polski. Wskazuje to na drzemiące wśród nas dusze artystyczne, które wyrastają z pasji i dociekań poznawczych natury. Do osób tych na pewno zaliczyć można m.in. studenta czwartego roku Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu, Pana Marcina Mełus.

Pan Mełus, jak przekazują jego Przyjaciele, od wielu już lat pochłonięty jest fotografią w jej różnych aspektach i ujęciach - zarówno natury jak i abstrakcji wielowymiarowej. Świetnie odnajduje się także w zagadnieniach komputerowych, dokonując korekt obrazów, często nadając im nowy wymiar, który zachwyca nasz wzrok i jest społecznie doceniany. Jego ciągłe poszukiwania i pogłębianie wiedzy w szeroko rozumianej informatyce, ukierunkowanej na obraz i dźwięk, są dokonaniem nietuzinkowym. Jest on także czynnym członkiem Koła NTI (Nowe Technologie Informatyczne) oraz Koła Akustyk, działających przy PWSZ w Elblągu. Jest autorem wielu prac fotograficznych i grafik komputerowych. Czynnie uczestniczy w życiu studenckim i chętnie pogłębia wiedzę techniczną w zakresie szeroko pojętej informatyki. Był m.in. autorem zdjęć do kalendarzyka Koła NTI PWSZ w Elblągu w 2018 r. Współpracuje z różnymi elbląskimi szkołami, będąc ich tzw. reporterem wiodącym podczas różnych spotkań i imprez okolicznościowych. Posiada bardzo dużą bazę własnych fotografii oraz innych efektów pracy komputerowej (w zakresie grafiki komputerowej). W ramach PWSZ w Elblągu wykonał także fotoreportaże z Turbinaliów w 2016 i w 2017 r., czy chociażby relacjonował i opisywał spotkania odbywające się w ramach Akademii Dziecięcej w roku 2016/2017, otrzęsin studenckich, spotkań i działalności Koła Akustyk.

Jego niespokojny duch to często nie tylko wyodrębniony kierunek upodobań. Pan Marcin Mełus od kilku lat prężnie działa w Kole naukowym Akustyk przy PWSZ w Elblągu, gdzie obecnie pełni funkcję przewodniczącego. Gra, śpiewa, komponuje, ale również z wielkim wyczuciem artysty wykonuje komputerową obróbkę nagrań i gotowych utworów, nadając im charakter i „nośność muzyczną”, wykorzystując przy tym specjalistyczne oprogramowanie.

W ramach Koła Akustyk nagrywane i przetwarzane są dźwięki w różnych aspektach, zarówno muzycznych, ale także prowadzona jest analiza dźwięku dla wielu dziedzin nauki i techniki. W ramach działalności koła powstaje wiele utworów i aranżacji muzycznych, o czym mogą chociażby świadczyć dziesiątki już zrealizowanych audiobooków i nagranych wierszy. W nagraniach często uczestniczą przedstawiciele różnych elbląskich szkół – zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Pan Mełus uczestniczył m.in. w nagraniach Małego Księcia. Chcąc zrealizować projekt muzyczny, należy pamiętać, iż z wielu wersji i fragmentów wybierane są najbardziej zadawalające pod względem jakości i poprawności nagrania tak, aby stworzyć gotowy utwór. Jest to proces czasochłonny, ciekawy i rozwijający wiedzę oraz umiejętności, ponieważ powstaje dzieło, które następnie może być rozpowszechnione przez uczelnię. Biorąc udział w tego typu pracach Pan Mełus pokazuje dobrą szkołę inżynierską informatyczną i po części pedagogiczno-muzyczną.

Inną, wspomnianą wcześniej, pasją Pana Marcina jest fotografia. Świadczyć może o tym np. jego zdjęcie, które brało udział w konkursie VII Ogólnopolskiego Przeglądu Diaporam i Fotografii Cyfrowych PTTK "Byłem - Widziałem - Zdobyłem". „Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia krajoznawcze odzwierciadlają prawdziwy wizerunek tego co fotograf zastał w danym miejscu i czasie.” – podaje oficjalna strona konkursowa.

 

 

Wspomniane zdjęcie Pana Marcina Mełus zajęło pierwsze miejsce w przedmiotowym konkursie. Termin otwarcia wystawy odbył się 18.05.2019 r. godz. 18.00 w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury Wałbrzych ul. Wysockiego 29. Oceny zdjęć oraz podziału nagród ufundowanych przez KFK ZG PTTK, Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz PTTK O/Ziemi Wałbrzyskiej dokonało Jury powołane przez organizatorów.

 

Fot. Nagrodzone zdjęcie Pana Marcina Mełus

 

Dusza artysty pozwala mu widzieć świat z perspektywy aparatu fotograficznego, przez co ujęcia są nietuzinkowe, a wykonane zdjęcia zachwycają oko różnych grup społecznych. Umiejętność poszukiwania odpowiedniego miejsca do uchwycenia danej sceny z natury lub osoby/osób to umiejętność osobliwa i nietuzinkowa, pozwalająca przekazać niespotykane piękno naszego otoczenia czy aspekty społecznego życia codziennego. Dusza artysty to wrażliwość, pasja, aspiracje, ale i dar możliwości uchwycenia czeskość co na co dzień nie jest dostrzegalne.

 


Data publikacji: 24 maja 2019

Przewiń do góry