Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Nowelizacja Ustawy„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 23 lipca 2021 roku, umożliwia uczelniom zawodowym spełniającym określone warunki, zmianę nazwy na zawierającą trzy zastrzeżone słowa: AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH.

Warunki ustawowe:

  • funkcjonuje co najmniej 10 lat;
  • liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego ponad 50% studentów kształci się na studiach stacjonarnych;
  • co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
  • prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej pięciu kierunkach studiów;
  • prowadzi kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;
  • żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia.


21 września 2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o zmianę nazwy uczelni na: AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w ELBLĄGU. Już 21 października 2021 r. otrzymaliśmy informację z MEiN o pozytywnej weryfikacji spełniania przez Uczelnię warunków w zakresie używania wnioskowanej nazwy.

- Próbujemy dokonać małego przełomu w historii Uczelni – mówi rektor PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni. - To nie jest tylko zmiana szyldu, to jest dla Uczelni nowe otwarcie.

Aktualnie trwają prace legislacyjne.

 

 


Data publikacji: 25 listopada 2021

Przewiń do góry