Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kolejna umowa o współpracy

Umowa o współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Elblągu

22 września 2017 roku Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu – mgr Teresa Kubryń podpisali umowę o współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Elblągu reprezentowaną przez p.o. Dyrektora – mgr Tomasza Dłuszczakowskiego.

Zawarta umowa umożliwi zacieśnienie stosunków między społecznością akademicką PWSZ w Elblągu a społecznością uczniowską Szkoły. Uczelnia zobowiązała się udzielać pomocy uczniom Szkoły w zakresie:

  • dostępu do wybranych wykładów akademickich oraz zajęć praktycznych dla zainteresowanych uczniów;
  • udziału w inicjatywach uczelnianych, takich jak seminaria, warsztaty, konkursy oraz inne podobne działania, służące popularyzacji wiedzy i nauki;
  • udziału w wydarzeniach PWSZ w Elblągu, w szczególności wykładach otwartych.

Na mocy umowy Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu zobowiązała się natomiast do umożliwienia przedstawicielom PWSZ w Elblągu promocji inicjatyw uczelnianych oraz oferty edukacyjnej wśród uczniów i ich rodziców oraz udostępnienia wszelkich możliwych mediów (www, tablic ogłoszeń, szkolnego radiowęzła itp.) do celów promocyjnych PWSZ w Elblągu.


Data publikacji: 25 września 2017

Powiązane artykuły

Porozumienie o współpracy podpisane

7 lipca br. Rektor PWSZ w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 w Działdowie, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr inż. Magdalenę Kamińską

Przewiń do góry