Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nie uwierzysz, zapłacimy za Twój wyjazd zagraniczny
 • 2018-03-15 11:00:00
 • s.17, ul. Wojska Polskiego 1

 1 marca 2018 r.  odbyło się SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące wyjazdów zagranicznych na studia, praktyki lub staże absolwenckie z dofinansowaniem w ramach Programu Erasmus+.

Teraz zachęcamy do zgłaszania się na wyjazdy.

 

I etap - Składanie dokumentów

Studenci powinni złożyć w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą (ul. Wojska Polskiego 1, pok. 302 i 224 lub na maila Turn on Javascript!):

Termin: do 14 marca 2018 r.

 

II etap – Spotkanie z kandydatami

Termin: 15 marca 2018 r. o godz. 11.00 - 13.00, s. 17, ul. Wojska Polskiego 1, kandydaci oceniani są na podstawie:

 • średniej ocen,
 • znajomości języka obcego,

Możliwości:

 • Wyjazd na część studiów do uczelni w innym kraju,
 • Wyjazd na praktykę lub staż absolwencki (po zakończeniu studiów) do zagranicznych firm lub instytucji.

Zapewniamy:

 • Stypendium dla każdego uczestnika Programu,

   Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na studia / praktyki, staże w r.ak. 2017/18

- I grupa -   550 / 600 EUR/mies. - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

-  II grupa -  450 / 550 EUR/mies.- Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

-  III grupa – 350 / 450 EUR/mies. - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

 • Studenci posiadający stypendium socjalne PWSZ w Elblągu i niepełnosprawni dodatkowo otrzymują zwiększone stypendium Erasmusa+
 • Zwolnienie z czesnego w uczelni zagranicznej
 • Bezpłatny kurs języka obcego,
 • Poznanie nowych ludzi i kultur.

 

Zaproście znajomych i dołączcie do Erasmusa!

 

NIE ZMARNUJ SZANSY!!!!

 

Dodatkowe informacje na temat Programu Erasmus+  można znaleźć:

- na stronie PWSZ - Programu Erasmus+ 

- na stronie Agencji Narodowej Programu ERASMUS +

Przewiń do góry