Zajęcia z marszałkiem woj. warmińsko-mazurskiego

Zajęcia z dr Gustawem Markiem Brzezinem marszałkiem woj. warmińsko-mazurskiego

Z dr Gustawem Markiem Brzezinem spotkali się online studenci II roku administracja bezpieczeństwa publicznego z Instytutu Ekonomicznego. Tematem spotkania były fundusze unijne oraz rola samorządu województwa w ich wdrażaniu. Studenci mieli okazję poznać w jaki sposób prowadzone są negocjacje w sprawie Umowy Partnerstwa (dotyczącej funduszy europejskich na lata 2021-2027), jak realizowane są  cele strategiczne rozwoju społeczno-gospodarczego województwa - finansowane z funduszy europejskich. Marszałek zwrócił studentom uwagę na potrzebę stawiania sobie w życiu celów i ich realizacji, życzył kreatywności w budowaniu swojego potencjału. W trakcie spotkania studenci mieli możliwość zadawania pytań na interesujące ich tematy związane z funduszami, czy też strukturą samorządu.

Panu Marszałkowi dr Gustawowi Markowi Brzezinowi bardzo dziękujemy za inspirujące spotkanie.


Data publikacji: 21 kwietnia 2021

Przewiń do góry