Wykład "Metody poszukiwania pracy"

Wykład "Metody poszukiwania pracy"

Akademickie Biuro Karier, w ramach przedmiotu Kultura społeczna i zawodowa, zaprasza na wykład "Metody poszukiwania pracy".

Termin: 13.05.2021, godz. 14.00-15.30
Prowadzący: dr Krzysztof Grablewski
Gość: Magdalena Macutkiewicz – specjalista HR


Spowolnienie gospodarcze, bankructwa firm, problemy kadrowe i redukcje etatów – w przekazach medialnych taki obraz nie budzi optymizmu wśród osób poszukujących pracy. Jednak choć ofert w poszczególnych branżach - zwłaszcza tych, które przez sytuację epidemiologiczną najbardziej ucierpiały - jest wyraźnie mniej, to sytuacja na rynku pracy nie budzi grozy. Rekrutrzy podkreślają jednak, że koniunktura dynamicznie się zmienia. Poszukiwanie pracy nie jest sprawą łatwą, a teraz dochodzą jeszcze inne okoliczności związane z pandemią. Każdy wie, że istnieje wiele ograniczeń i barier. Ograniczenia te są w potencjale rynku lokalnego, ale także w nas samych – w tym, jakie mamy kompetencje i nastawienie. Na co zwrócić uwagę, gdzie i jak szukać pracy, jak wygląda rekrutacja teraz i jak się będzie zmieniała, o tym wszystkim na naszych zajęciach.

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a272dd942a6da4fb4a1cfddc7e92cfd6a%40thread.tacv2/1620727592644?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad77c4f5-aebb-415d-ad55-4df8331fc42e%22%2c%22Oid%22%3a%2257fe9592-c667-4170-86ba-d69c4f1f582c%22%7d

ZAPRASZAMY!!!


Data publikacji: 11 maja 2021

Przewiń do góry