Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Współpraca z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Współpraca z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

17 stycznia br. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu reprezentowany przez Dyrektor – mgr Beatę Tuzimek.

 

Porozumienie umożliwi zacieśnienie stosunków między społecznością akademicką PWSZ w Elblągu a społecznością uczniowską Szkoły. Obie strony zobowiązały się do wspierania inicjatyw dążących do współpracy oświatowej, w tym szczególnie zacieśnienia relacji edukacyjnych tak aby młodzież pogłębiała swoją wiedzę o doświadczenia akademickie.

 

Uczelnia zobowiązała się udzielać pomocy uczniom Szkoły w zakresie:

  • dostępu do wybranych wykładów akademickich oraz zajęć praktycznych dla zainteresowanych uczniów;
  • merytorycznej pomocy w opracowywaniu programów edukacyjnych;
  • dostępu do kół naukowych najzdolniejszym uczniom.

 

Na mocy umowy Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu zobowiązał się natomiast do umożliwienia przedstawicielom PWSZ w Elblągu promocji inicjatyw uczelnianych oraz oferty edukacyjnej wśród uczniów i ich rodziców oraz udostępnienia wszelkich możliwych mediów (www, tablic ogłoszeń, szkolnego radiowęzła itp.) do celów promocyjnych PWSZ w Elblągu.


Data publikacji: 17 stycznia 2019

Przewiń do góry