Wręczono umowy inkubacyjne - ruszył Startup house II

Wręczono umowy inkubacyjne - ruszył Startup house II

Od marca 2018 r. przez okres 10 miesięcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu realizowany będzie projekt "Startup house II - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu". Jest to już drugie tego typu przedsięwzięcie prowadzone przez Uczelnię. Poprzednia edycja „Startup house” przygotowana przy współpracy z Urzędem Miejskim w Elblągu oraz  Elbląskim Parkiem Technologicznym, zakończyła się ogromnym sukcesem. Oba projekty mają na celu pomoc młodym przedsiębiorcom rozpoczynającym swoją przygodę w biznesie.

 

Aktualne przedsięwzięcie skierowane jest do 15 firm z sektora MŚP będących w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata. Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie: dostęp do 15 wyposażonych pomieszczeń biurowych, szkolenia specjalistyczne (m.in. budowania marki, komercjalizacji produktów i usług), usługi ICT, usługi specjalistyczne (związane z promocją), usługi prawne, usługi księgowe, doradztwo (m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności, coaching), mentoring, wsparcie ze strony dedykowanego opiekuna firmy.

 

 

W związku z zakończonym naborem uczestników do projektu, w dniu 28 marca br. w Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu przy ul. Zacisze 12 odbyło się uroczyste wręczenie umów inkubacji dla firm przyjętych do procesu wsparcia.

 

Kryteria dostępu spełniło 15 przedsiębiorstw, które zostały rekomendowane do uczestnictwa w projekcie:

 1. OBSŁUGA BIUR APOFFICE
 2. KURSOR RAFAŁ KONEFAŁ
 3. PAULINA PERZANOWSKA
 4. KUS KUS CATERING
 5. EXPANSIO Sp. z o.o.
 6. MAX FUNDUSZY
 7. ALBERT SUCHOCKI "SUAL"
 8. ANNA RYSICKA CORNESSO
 9. SOCIALGAMER Sp. z o.o.
 10. VITRAMIN Sp. z o.o.
 11. IDEA 365
 12. JACEK CHOJDA
 13. Patryk Redzyński
 14. Maciej Sieradzki
 15. Wspólnik s.c. Fetch Paweł Lauterbach

 

Projekt „Startup House II – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 993 288,89 zł, dofinansowanie: 844 295,56 zł.


Data publikacji: 29 marca 2018

Przewiń do góry