Stypendium MEiN wręczone

Stypendium MEiN wręczone laureatowi

Rektor PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni osobiście wręczył stypendium Ministra Edukacji i Nauki studentowi Instytutu Ekonomicznego Bartłomiejowi Wasiakowi. Przekazanie dyplomu wraz z gratulacjami odbyło się 16 marca br.  w Sali Senatu PWSZ w Elblągu. Życzenia stypendyście złożył również Dyrektor Instytutu Ekonomicznego mgr inż. Krzysztof Starańczak.

 

 

Przypomnijmy, że 22.02.2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało listę osób, które uzyskały stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia w nauce, sztuce lub sporcie. Do merytorycznego rozpatrzenia wniosków został powołany zespół doradczy, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki.  Spośród 890 wniosków z całej Polski, Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 stypendystów. Wśród laureatów znalazł się absolwent Administracji, aktualnie student studiów II stopnia (magisterskich)  na kierunku Studia menadżersko-prawne w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu – Bartłomiej Wasiak.

Więcej w artykule: „Student Instytutu Ekonomicznego stypendystą MEiN”.


Data publikacji: 16 marca 2021

Przewiń do góry