Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Akademickie Biuro Karier

Udziela wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, coachingu kariery, tworzenie indywidualnego planu rozwoju, diagnozy zapotrzebowania na szkolenia zawodowe, przeprowadzanie testów kompetencji, badanie preferencji w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych oraz Doradztwo związane z przedsiębiorczością; zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym: konsultacje pomysłu biznesowego, przygotowanie biznes planu,  rejestracja firmy, pomoc w wyborze metod rozliczania działalności, zagadnienia księgowe).

Więcej informacji na stronie: https://abk.pwsz.elblag.pl/

 

Akademickie Centrum Wsparcia i Doradztwo (ACWiD)

W Uczelni  funkcjonuje także Akademickie Centrum Wsparcia i Doradztwa  (ACWiD). Wykwalifikowani specjaliści służą pomocą i wsparciem studentom PWSZ, którzy mają: problemy z uczeniem się i zdawaniem egzaminów, potrzebują wsparcia w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji, nie radzą sobie ze stresem studiowania. Zadania ACWiD realizowane są poprzez: wsparcie (informacyjne, psychologiczne, instrumentalne, społeczne), interwencje w sytuacjach kryzysowych, wielozakresową pomoc i doradztwo zawodowe, szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, coaching.

https://pwsz.elblag.pl/akademickie-centrum-wsparcia-i-doradztwa/ Wyjazdy zagraniczne

Erasmus+ to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Studenci uczelni wyższych mogą zarówno studiować za granicą jak i odbyć praktyki w innym kraju. W trakcie studiów licencjackich i magisterskich można skorzystać z programu dwukrotnie. Podczas jednego cyklu studiów wymiana może trwać od 2 do 12 miesięcy.

Erasmus+ jest dla wszystkich studentów Uczelni. Mogą też zgłaszać się studenci pierwszego roku, a ich wyjazd będzie realizowany po ukończeniu obecnego roku akademickim. Studenci posiadający stypendium socjalne PWSZ w Elblągu i niepełnosprawni dodatkowo otrzymują zwiększone stypendium Erasmusa+

Więcej informacji na stronie: https://pwsz.elblag.pl/erasmusplus/

 

Przewiń do góry