Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PWSZ w Elblągu członkiem ERRIN

PWSZ w Elblągu członkiem ERRIN

PWSZ w Elblągu jest członkiem European Regions Research and Innovation Network – ERRIN w ramach Warmia-Mazury Region. Porozumienie podpisał Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew  Walczyk 15 sierpnia 2019 r. w Olsztynie.

 

ERRIN została założona w 2001 r. Jako nieformalna sieć, jest dobrze ugruntowaną platformą w Brukseli, w której uczestniczy około 125 regionalnych organizacji zainteresowanych stron z 22 krajów europejskich. ERRIN koncentruje się wyłącznie na polityce badawczej i innowacyjnej oraz opracowywaniu projektów. Członkami sieci są głównie władze regionalne, uniwersytety, organizacje badawcze, izby handlowe i klastry. Jej działalność skupia się na ułatwianiu wymiany wiedzy i doświadczenia oraz służy nawiązywaniu wspólnych działań i partnerstw projektowych w celu wzmocnienia potencjału badawczego i innowacyjnego swoich członków.

W ramach ERRIN funkcjonuje 13 grup tematycznych: Energy & Climate, Smart Cities, Transport, Blue Growth, Bioeconomy, Innovation & Investment, Open Science, Policy, Smart Specialisation, Health, Design & Creativity, Tourism, ICT.

Sieć ułatwia współpracę regionalną i wymianę wiedzy z korzyścią dla wszystkich członków i organizacji partnerskich, w celu zbudowania konkurencyjnej Europy, która wspiera inteligentny, zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu we wszystkich regionach.

Spotkania w ramach grup można podzielić na cztery kategorie: wymiana informacji, wymiana najlepszych praktyk, dyskusja między uczestnikami i / lub przedstawicielami instytucji i sieci UE oraz wydarzenia zewnętrzne z udziałem lokalnych ekspertów.

 

ERRIN wspiera współpracę i wymianę pomysłów oraz zacieśnienie współpracy między regionami. W sieci uczestniczy 9 regionów z Polski: Business-University-Region 'Pro Silesia' Association, Kujawsko Pomorski,Lodzkie Region, Lubelskie Voivodeship, Malopolska, Pomorskie Regional EU Office, Region of Lower Silesia, Warmia-Mazury Region i Wielkopolska.

https://errin.uwm.edu.pl/


Data publikacji: 10 stycznia 2020

Przewiń do góry