Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Publikacja dr Joanny Nowak z IPJ

Publikacja dr Joanny Nowak z IPJ

"Przedszkolna codzienność w doświadczeniach dzieci - podejście mozaikowe"  to nowa publikacja dr Joanny Nowak z Instytutu Pedagogicznego-Językowego ANS w Elblągu.

Publikacja wydana jeszcze pod starą nazwą Uczelni, niemniej serdecznie polecamy.

Książka jest dostępna w księgozbiorze BANS.

Przedszkolna codzienność w doświadczeniach dzieci - podejście mozaikowe / Joanna Stanisława Nowak


Dr Joanna Nowak – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog, logopeda, adiunkt w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu. Przez wiele lat nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Autorka wielu publikacji. Zajmuje się m.in. wczesną edukacją dziecka, funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w różnych środowiskach wychowawczych.

Stosunkowo niedawno wyodrębniono dziecko i dzieciństwo jako przedmiot badań pedagogicznych i uczyniono z niego kategorię badawczą, która ma zasadnicze znaczenie dla dalszego życia i rozwoju człowieka. Wśród wielu perspektyw badania dziecka i dzieciństwa na uwagę zasługuje podejście mozaikowe, które uwzględnia wiele metod badawczych, łącząc je w jedną całość. Uwzględnia też dowartościowanie umiejętności i kompetencji dziecka przeżywającego swoje dzieciństwo, będącego głównym podmiotem, dzięki któremu badacz pozyskuje wiarygodne źródło informacji. W tę perspektywę badawczą wpisują się badania Joanny Stanisławy Nowak zaprezentowane w książce.
– dr hab. Krystyna Żuchelkowska, prof. Uczelni,
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa

Tematyka podjęta przez autorkę oscyluje w zakresie programowym edukacji przedszkolnej wokół zagadnienia dziecięcych doświadczeń odnoszących się do przestrzeni, miejsc i relacji społecznych dzieci w życiu codziennym przedszkola oraz interpretację zabaw i znaczeń nadawanych przez nie w doświadczanej przedszkolnej codzienności i rzeczywistości społeczno-kulturowej.
- dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. Uczelni,
UKW w Bydgoszczy

 

                            Spis treści


Data publikacji: 22 września 2022

Przewiń do góry