3 marca 2021 r. Rektor PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podpisali umowę na dofinansowanie  projektu pn.  „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”. Odbyło się to podczas spotkania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 – „Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 – „Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych”.

Całkowita wartość projektu wynosi 19 164 713 zł, z czego dofinasowanie ze środków UE wynosi 16 196 651 zł. Ponadto Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wyraził zgodę na dofinasowanie wkładu własnego Uczelni w kwocie do 1 877 006 zł.

 

Wizualizacja budynku Uczelni po modernizacji

 

14 października 2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym Elzambud w sprawie zamówienia publicznego na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137.


Podczas spotkania z mediami Rektor PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni przybliżył główne założenia inwestycji oraz zaprezentował wizualizacje planowanych specjalistycznych laboratoriów i pracowni.

- Uzyskamy nową przestrzeń dydaktyczną i trochę zmienimy image naszego budynku, który już mocno odstaje od współczesnych stylów architektonicznych - mówił dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni.

W ramach Projektu będzie nadbudowana część budynku Uczelni przy Al. Grunwaldzkiej 137 (ok. 1200 m2 powierzchni użytkowej). W nowych przestrzeniach powstaną specjalistyczne laboratoria i pracownie, w tym: laboratorium modelowania 3D wraz z  pracownią skanowania obiektów rzeczywistych; laboratorium budowy, programowania i badania dronów; pracownia robotyki i mechatroniki; pracownia Internetu Rzeczy; pracownia programowania urządzeń mobilnych; pracownia eksperymentów z materiałami. Ponadto powstanie specjalistyczna pracownia studenckich aktywności społecznych, w której studenci będą zdobywali i pogłębiali wysoko cenione przez pracodawców tzw. kompetencje miękkie.

Zgodnie z planem, prace remontowe rozpoczną się już w listopadzie br. i potrwają do października 2022 roku.

- W najbliższych dniach powstanie harmonogram prac, który będzie uzależniony od bardzo szczegółowej, technicznej analizy dokumentacji, możliwości udostępniania placu budowy przez zamawiającego i potencjału niektórych firm współpracujących z nami – poinformował Piotr Boryszewski, prezes zarządu Elzambud.

 

Ponadto w obiekcie Uczelni przy ul. Zacisze 12, część pomieszczeń zostanie zaadaptowana na potrzeby laboratorium prototypowania (ok. 222 m2 powierzchni użytkowej).

Nowe laboratoria i pracownie będą oddane do użytku we wrześniu 2023 r. i znacząco wpłyną na unowocześnienie bazy dydaktycznej uczelni. Umożliwi to także uruchomienie nowych zakresów kształcenia np. modelowania 3D, a w przyszłości także nowych kierunków studiów.  Nowa baza będzie także udostępniana młodzieży z regionu elbląskiego.

 

 

Komunikaty

Rusza rozbudowa budynku przy Al. Grunwaldzkiej

Rusza rozbudowa budynku przy Al. Grunwaldzkiej

Uczelnia podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym Elzambud w sprawie zamówienia publicznego na rozbudowę, nadbudowę i (…)
Rusza budowa Centrum Kompetencji Społecznych

Rusza budowa Centrum Kompetencji Społecznych

Podczas konferencji prasowej zaprezentowano projekt nadbudowy CKS oraz wizualizacje planowanych specjalistycznych laboratoriów i pracowni.
Powstanie uczelniane Centrum Kompetencji Społecznych

Powstanie uczelniane Centrum Kompetencji Społecznych

3 marca 2021 r. Rektor PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw (…)

Przewiń do góry