Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł.

Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł

 

Wnoszenie opłat

Kandydaci na studia - na konto wygenerowane przez generator kont
Pozostali studenci - na konto wygenerowane w systemie USOSweb lub przez generator kont