Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni, zaprasza do udziału w I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „OBLICZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Rzeczywistość i wyzwania gospodarcze związane z pandemią COVID-19

Kryzysy gospodarcze, takie jak pandemia koronawirusa, pojawiają się raz na kilka pokoleń i powodują trwałe i daleko idące zmiany. Pandemia COVID-19 wymusiła lub przyspieszyła zmiany, które prawdopodobnie pozostaną w gospodarce na dłużej. W związku z powyższym pojawiają się pytania o rzeczywistość i wyzwania w gospodarce w skali globalnej, europejskiej, krajowej i w skali przedsiębiorstw, takie jak:

 1. Czy i kiedy wskaźniki ekonomiczne wejdą na ścieżkę wzrostu gospodarczego?
 2. Czy postępować będzie przejmowanie miejsc pracy w fabrykach i usługach przez roboty?
 3. Czy pracownicy umysłowi będą więcej pracować w domu i jakie to będzie miało konsekwencje dla firm obsługujących starą infrastrukturę życia biurowego od nieruchomości komercyjnych, przez usługi hotelowe i restauracyjne, po transport związany z podróżami służbowymi?
 4. Jakie są jeszcze rezerwy w rozwoju elektronicznych kanałów sprzedaży?
 5. Jakie działania podejmą przedsiębiorcy dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw?
 6. Jaki wpływ powyższe tendencje będą mieć na rynek pracy?
 7. Czy rządy będą odgrywać większą rolę w gospodarce i w życiu obywateli i jakie mogą być tego skutki dla przedsiębiorstw i gospodarki?
 8. Czy nierówności między krajami i wewnątrz nich będą rosły czy malały?
 9. Czy uda się transformacja gospodarcza w kierunku dekarbonizacji i gospodarki obiegu zamkniętego? 

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomiczny Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Dlatego też chcielibyśmy odwołać się do doświadczeń globalnych, ogólnopolskich, województwa warmińsko-mazurskiego oraz regionalnych, w tym regionu elbląskiego i miasta Elbląg. Liczymy na uczestnictwo pracowników naukowych, praktyków związanych z gospodarką oraz studentów. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji.

 

Organizator

Instytut Ekonomiczny
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Miejsce obrad:

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Aleja Grunwaldzka 137

Termin: 20 października 2022 r.

 

 

Komitet programowy

prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz, Kierownik Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Teresa Łuczka, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Roman Kisiel, Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytet Morski w Gdyni

dr hab. Tomasz Korol, prof. uczelni, Prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

dr hab. Artur Jacek Kożuch, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Tadeusz Liziński, prof. uczelni, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM w Olsztynie, Kierownik Katedry Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka

 

Komitet organizacyjny

mgr inż. Krzysztof Starańczak, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego ANS w Elblągu – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. naukowych i organizacyjnych ANS w Elblągu

dr Katarzyna Olszewska, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. kształcenia ANS w Elblągu

dr Henryk Gawroński, prof. uczelni, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr hab. inż. Jacek Rak, prof. uczelni, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Marta Aniśkowicz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Marek Bucholc, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Marcin Bukowski, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Mariusz Darabasz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Krzysztof Grablewski, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

mgr Bartosz Kalisz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Artur Laszuk, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

mgr Ewa Patra, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Teresa Pietrulewicz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Anetta Waśniewska, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Tomasz Winnicki, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

 

Sekretariat konferencji

mgr Edyta Ocicka

Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

Aleja Grunwaldzka 137

82-300 Elbląg

tel.: 55 629 06 54; e-mail: Turn on Javascript!

 

 

Stosownie do ww. pytań badawczych zapraszamy do przygotowania wystąpienia na konferencji i rozdziału w monografii naukowej, w nw. obszarach badawczych:

 

 1. Funkcjonowanie rynków dóbr, usług, pracy, paliw i energii - kryzys to szansa której nie można zmarnować
 2. Aktywność gospodarcza w sieci: e-commerce, gospodarka cyfrowa, IoF - Internet rzeczy
 3. Funkcjonowanie i zmiany na rynku TSL: Transport – Spedycja – Logistyka
 4. Finansowanie działalności gospodarczej
 5. Bezpieczeństwo transakcji i zasobów, ubezpieczenia gospodarcze
 6. Interwencjonizm Unii Europejskiej i państw członkowskich w okresie pandemii i jego skutki dla gospodarki
 7. Współpraca międzynarodowa i korporacje międzynarodowe przedsiębiorstw
 8. Transformacja w kierunku „zielonej i błękitnej gospodarki”, gospodarki o obiegu zamknięty oraz społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Ważniejsze informacje i terminy

30 kwietnia 2022 r. - zgłoszenia na konferencję

10 maja 2022 r. - informacja o zakwalifikowaniu wystąpień

31 maja 2022 r.  - wniesienie opłaty konferencyjnej

20 października 2022 r. – konferencja (tekst publikacji przesłany przed konferencją – do 18.10.2022 r.) na adres: Turn on Javascript!)

 

Opłata konferencyjna wynosi:

350 zł - obejmuje proces wydawniczy monografii (recenzje, redakcja, druk).

430,50 - obejmuje proces wydawniczy monografii; opłata dla osób niefinansowanych ze środków publicznych (opłata powiększona o VAT).

100 zł – w wypadku wygłoszenia referatu, bez publikacji.

123 zł - w wypadku wygłoszenia referatu, bez publikacji; opłata dla osób niefinansowanych ze środków publicznych (opłata powiększona o VAT).

Opłatę należy wpłacić na konto nr: 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942.

Tytuł przelewu: Konferencja IE oraz imię i nazwisko prelegenta.

 

Prelegenci otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające udział w konferencji. Zastrzegamy możliwość wyboru referatów. Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w monografii. Teksty do publikacji prosimy dostarczyć przed datą konferencji. W przypadku studenta niezbędna jest pozytywna opinia tekstu opiekuna naukowego.

Wydawnictwo Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zostało pozytywnie ocenione przez Komisję Ewaluacji Nauki oraz znalazło się w rozszerzonym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80 pkt).

INFORMUJEMY, ŻE W RAZIE ZWIĘKSZENIA ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO KONFERENCJA MOŻE ODBYĆ SIĘ W TRYBIE ZDALNYM.

Teksty do publikacji prosimy przygotować zgodnie z szablonem zamieszczonym w załączniku 1.

Noclegi załatwiane są we własnym zakresie.

Karta uczestnictwa [PDF] [DOC]

Oświadczenie VAT [PDF] [DOC]

Przewiń do góry