Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

 

„OBLICZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Rzeczywistość i wyzwania gospodarcze związane z pandemią COVID-19

 

Konferencja organizowana w związku z obchodami jubileuszu 25-lecia Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

 

20 października 2022 r.

Organizator: Instytut Ekonomiczny Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Miejsce obrad: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Aleja Grunwaldzka 137, Aula 207/208 C

 

KOMITET PROGRAMOWY:

prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz, Kierownik Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Teresa Łuczka, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Roman Kisiel, Instytut Ekonomiczny, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości,
Uniwersytet Morski w Gdyni

dr hab. Tomasz Korol, prof. uczelni, Prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

dr hab. Artur Jacek Kożuch, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Tadeusz Liziński, prof. uczelni, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM w Olsztynie, Kierownik Katedry Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr inż. Krzysztof Starańczak, Dyrektor IE ANS w Elblągu – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, Zastępca Dyrektora IE ds. naukowych i organizacyjnych ANS w Elblągu

dr Katarzyna Olszewska, Zastępca Dyrektora IE ds. kształcenia ANS w Elblągu

dr Henryk Gawroński, prof. uczelni, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr hab. inż. Jacek Rak, prof. uczelni, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Marta Aniśkowicz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Marek Bucholc, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Marcin Bukowski, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Mariusz Darabasz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Krzysztof Grablewski, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

mgr Bartosz Kalisz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Artur Laszuk, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

mgr Ewa Patra, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Teresa Pietrulewicz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Anetta Waśniewska, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Tomasz Winnicki, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

 

 

Sekretariat konferencji:

mgr Edyta Ocicka: Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu, Al. Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg, tel.: 55 629 06 54; e-mail: Turn on Javascript!

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9.00 – rejestracja uczestników

 

9.30 - rozpoczęcie konferencji (Aula 207/208 C)

 

 

 • Przywitanie i prowadzenie: dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, ANS w Elblągu
 • Wystąpienie JM Rektora ANS w Elblągu dra inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni

9.45-10.00 Wystąpienia zaproszonych gości

 

10.00-11.00 Sesja I – Gospodarka i społeczeństwo w rzeczywistości po pandemii COVID 19 – wybrane aspekty

Moderator:  dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni

 

 • 10.00-10.15 dr inż. Marcin Bukowski, ANS w Elblągu, Wpływ pandemii Covid-19 na branżę turystyczną w Polsce
 • 10.15-10.30 dr Hanna Kruk, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Dążenie do rozwoju zrównoważonego gospodarek europejskich w trakcie pandemii COVID-19
 • 10.30-10.45 dr Jacek Pieczonka, Uniwersytet Opolski, Wpływ pandemii Covid-19 na wyniki finansowe przedsiębiorstwa branży HoReCa
 • 10.45-11.00 dr Henryk Gawroński, prof. uczelni, ANS w Elblągu, Trendy w łańcuchach dostaw w czasie pandemii i wojny

Dyskusja

 • 11.00-11.30 PRZERWA

11.30-12.45 Sesja II - Instrumenty interwencji państwa w związku z pandemią COVID-19 (Aula 207/208 C)

Moderator: prof. dr hab. Roman Kisiel, ANS w Elblągu

 • 11.30-11.45 dr Maja Krasucka, Uniwersytet Opolski, Skutki pandemii Covid-19 dla sytuacji finansowej spółek komunalnych
 • 11.45-12.00 dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, dr inż. Tomasz Winnicki, ANS w Elblągu, Działania pomocowe państwa w okresie pandemii Covid-19 w opinii przedsiębiorców
 • 12.00-12.15 dr Krzysztof Grablewski, ANS w Elblągu, „To be like hot potato” – ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE sposobem na walkę z bezrobociem w Polsce w okresie pandemii
 • 12.15-12.30 Nikola Krauze, ANS w Elblągu, Bon turystyczny jako narzędzie wsparcia polskich rodzin

Dyskusja

 

12.45-13.00 PRZERWA

 

13.00-14.45 Sesja III - Kształtowanie się wybranych rynków w związku z pandemią i po pandemii COVID-19. (Aula 207/208 C)

 

Moderator dr Henryk Gawroński, prof. uczelni, ANS w Elblągu

 

 • 13.00-13.15 dr inż. Anetta Waśniewska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Kapitał ludzki na obszarze Warmii i Mazur
 • 13.15-13.30 dr hab. inż. Tadeusz Liziński, prof. uczelni, ANS w Elblągu, mgr inż. Kazimierz Zarański, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu, Działalność inwestycyjna i eksploatacyjna na Żuławach delty Wisły na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego
 • 13.30-13.45 Daria Kobylińska, ANS w Elblągu, Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój e-commerce w Polsce
 • 13.45-14.00 Monika Hasić,  ANS w Elblągu, Wpływ pandemii Covid-19 na zachowania konsumenckie Polaków
 • 14.00-14.15 Julia Socha, ANS w Elblągu, Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój pracy zdalnej w Polsce
 • 14.15-14.30 dr Katarzyna Olszewska, ANS w Elblągu, Konkurencyjność kształcenia w okresie pandemii COVID-19

Dyskusja

 

14.45.-15.00 Podsumowanie konferencjidr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni

Przewiń do góry