Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Studentów

To pierwsze, i jak zapewniają członkowie, wcale nie ostatnie posiedzenie. 26 marca br.  w murach PWSZ w Elblągu reprezentanci studentów otworzyli pierwsze Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Studentów.

Sala Senatu na ul. Wojska Polskiego 1 wypełniła się po brzegi zaproszonymi gośćmi oraz członkami obecnej Rady. Obrady otworzyła specjalnie przygotowana z tej okazji prezentacja, którą przygotował i przedstawił – przewodniczący wewnętrznej grupy ds. mediów, członek z ramienia Instytutu Ekonomicznego Tomasz Bagiński. Prezentacja dotyczyła  aktywności nowej Rady w okresie od października do listopada. Bogata w wielość fotografii zrobiła wrażenie na zaproszonych gościach.

Po raz pierwszy w historii Uczelni Rada Studentów postanowiła uhonorować byłych i zasłużonych członków, tworząc stanowisko „Honorowego Członka Rady Studentów”. Jego zadania i kompetencje określa rozdział 11, ustęp 33 nowego regulaminu. Specjalnie przygotowane certyfikaty oraz drobne upominki wręczał Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk wraz z Przewodniczącą Rady Weroniką Wójcik. Pierwsze honorowe członkowstwa otrzymali: Paweł Kulasiewicz, Łukasz Kiełczewski, Sara Kuraj oraz Lucyna Witkowska.

Specjale podziękowanie powędrowało do Dominiki Mikus – autorki nowego logo Rady Studentów, które odświeżyło wizerunek Rady i nadało jej profesjonalizmu. Uznanie otrzymała także zasłużona, była członkini RS – Magda Szafrańska, której działalność trwała 3 lata.

Ważnym punktem spotkania było ślubowanie – treść odczytała Przewodnicząca Weronika Wójcik, a obecni członkowie Rady powtarzali słowa przysięgi. Ślubowali wierność wobec prawa i przestrzeganie Statutu Uczelni oraz Regulaminu Samorządu studentów. Przysięgali szacunek władzom Uczelni i każdemu pojedynczemu członkowi społeczności, jaką tworzą wszyscy studenci oraz  pracownicy. Powierzone funkcje obiecali wypełniać „godnie, rzetelni i uczciwie, mając na względzie dobro Uczelni i jej studentów”, co do tej pory szło im dobrze nawet bez ślubowania.

Po wręczeniu Honorowego Członkostwa przyszedł czas na żywą dyskusję. Każdy z zaproszonych gości mógł przedstawić swoją opinię na temat działalności obecnej Rady Studentów. Opinie Honorowych Członków łączyło jedno: wszyscy byli zadowoleni z dokonań rady, o czym chętnie mówili. Członkowie obecnego składu mięli okazję posłuchać o działalności przeszłych kadencji. Dostali także wiele cennych porad związanych z funkcją, jakiej się podjęli.

Poruszające, a jednocześnie motywujące były słowa Rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka:

- "Jeśli chodzi o waszą aktywność, to ona dostała początek pół roku ale jeżeli by miało tak być cały czas to będzie jedna z lepszych kadencji. Po prostu tego wam życzę: żeby tak było".

 

 


Data publikacji: 28 marca 2019

Przewiń do góry